heiligverklaring Paus Paulus VI

Aangemaakt op: vr 19 oktober • Laatste update op: vr 19 oktober • Bekeken: 125 keer.

Vanwege de heiligverklaring op 14 oktober van paus Paulus VI (1897-1978) is er een gebedskaart gemaakt. Deze ligt achter in de kerk. Lees verder...……...

Paus Paulus VI was paus vanaf 1963. Als een van zijn voornaamste taken zag hij de voltooiing van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965). Hij was de eerste paus die in het vliegtuig stapte voor internationale reizen, waarbij hij de gelovigen op alle vijf de continenten bezocht. Paulus VI staat bekend als een intellectueel die de dialoog van de Kerk en de wereld zeer toegewijd was. Aan het begin van zijn pontificaat verraste hij mensen door de pauselijke tiara te verkopen. Deze bracht een miljoen dollar op. Het geld ging naar projecten van de zusters van Moeder Teresa. 

Paus Paulus VI was de eerste die sprak over de roeping van de Kerk als netwerk van liefde om in Christus' naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Het idee van een diocesaan themajaar rond gebed ontstond na de chrismamis in april 2017. De kerk als een netwerk van liefde, tot opbouw van een beschaving van liefde, kan niet zonder gebed. Omdat het anders een netwerk wordt los van Christus, een paraplu zonder handvat. Bidden is van grote waarde, maar het kost soms moeite om in het dagelijks leven tijd en ruimte te maken voor het gebed, persoonlijk en gemeenschappelijk. Naast het diocesane gebed, dat speciaal voor de gelegenheid is gemaakt, worden daarom nu ook andere gebeden verspreid om het Jaar van Gebed vorm te geven.

Gebed

God, Gij hebt ons herder gegeven om uw volk te leiden doorheen de tijden.

Wij danken U voor de heilige Paus Paulus VI, die zich gegeven heeft om het

Tweede Vaticaanse Concilie en de vernieuwing in de kerk

die ermee gepaard gingen te leiden.

Met apostolische ijver heeft hij het evangelie verkondigd en gepoogd uw kerk bij de tijd te brengen.

Hij stond voor de hervorming van de liturgie, zette zich in voor de vrede in de wereld

en verdedigde het huwelijk en het gezin.

Op zijn voorspraak bidden we voor de kerk van onze dagen:

dat we onder leiding van paus en bisschoppen de blijde boodschap zo beleven

en uitdragen dat ze heil en vrede brengt, overal in onze wereld.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.