Diaconale impulsdag 19 januari 2019

Aangemaakt op: do 22 november • Laatste update op: do 22 november • Bekeken: 169 keer.

Alleen mijn bereidheid om op de naaste af te gaan, hem liefde te bewijzen, maakt mij ook gevoelig jegens God. Alleen de dienst aan de naaste opent mijn ogen voor wat God mij doet en hoe Hij mij liefheeft'. Encycliek Deus Caritas est (par 5) van Paus Benedictus XVI. Op zaterdag 6 oktober zou de Diaconale Impulsdag gehouden worden. Deze kon echter niet doorgaan vanwege ziekte van inleider prof. Jozef Wissink. Op zaterdag 19 januari wordt de dag alsnog gehouden

De diaconale impulsdag is bedoeld om een nieuwe impuls te geven aan parochianen en andere belangstellenden die hun talenten in dienst stellen voor een ander en zo meebouwen aan een Netwerk van Liefde door daden van Barmhartigheid: zieken bezoeken, eenzamen opbeuren, nabestaanden en armen bijstaan, vreemdelingen opvangen en contacten opbouwen in de eigen
omgeving. Deze dag wordt georganiseerd door het Diaconaal Beraad Sint Jan de Doperparochie. De inloop is om 9.30 uur. Het programma duurt tot 15.00 uur en vindt plaats in De Doortocht (achter de Willibrorduskerk), Doortocht 11 in Bodegraven. De inleider is de theoloog Jozef Wissink. Hij is emeritus professor in de praktische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Hij neemt ons bij de hand in het warmlopen voor de Diaconie. Het volledige programma vindt u op www.sintjandd. nl. Er is koffie, thee en soep. Kunt u voor uzelf een lunchpakket meenemen? Aan deze dag zijn verder voor u geen kosten verbonden. Inschrijven vóór vrijdag 18 januari 2019 via: parochie@sintjandd.nl, graag daarbij uw naam, telefoonnummer en geloofsgemeenschap vermelden. tel. 0182-513056. diaken Schuurmans en diaken Everts

  Doortocht 11, Bodegraven

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.