Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Kerkbalans 2019

Aangemaakt op: di 18 december '18 • Bekeken: 337 keer.Kerkbalans

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is "Geef voor je kerk". De Actieperiode loopt van 19 januari t/m 2 februari 2019. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. lees verder...……..

U heeft de berichten misschien al gezien.

In heel Nederland vragen de kerken om uw steun.

Dat is hard nodig.

Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd.

Om kerken geloofsgemeenschappen te laten blijven waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Geef daarom aan onze kerk. Zo kan onze kerk blijven bestaan en geven aan anderen.

Wij hebben in alle plaatsen van onze parochie actieve gemeenschappen en mooie kerken. Om die open te houden en de gemeenschappen actief te ondersteunen hebben we geld nodig. Zie het staatje hieronder. Gelukkig dragen velen bij maar met meer deelnemers en meer bijdragen  kunnen we de lasten delen. Dankzij enkele erfenissen hebben we gelukkig een positief resultaat. Maar daar kan je natuurlijk nooit op rekenen.

Wist U dat een zogeheten periodieke bijdrage  altijd aftrekbaar is en blijft. Uw locale penningmeester en haar/zijn team helpen u graag daarbij.

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

Kort overzicht  (afgerond)

Uitgaven

Pastoraal team & secr.  € 387.000 

Onderhoud gebouwen   € 232.000

Kosten pastoraat          €   39.000

Kosten vieringen           €  53.000

Afdracht Bisdom            € 89.000

Beheerskosten               € 44.000

Overigen                       € 30.000

     

 

Inkomsten

Kerkbijdragen               € 461.000

Collectes                      € 100.000

Misintenties &

bijzondere vieringen      €  89.000

Begraafplaatsen            €  39.000

Beleggingen &             

            Erfenissen        € 165.000                                  

                                

 

     

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.