Gebed voor Alpha-cursus

Aangemaakt op: do 10 januari • Laatste update op: do 10 januari • Bekeken: 73 keer.

De Alpha-cursus is een wereldwijde introductie-cursus op het christelijk geloof. Gebed wordt gevraagd zodat de harten meer open komen te staan voor zijn liefde.Door te bidden voor de Alpha-cursus helpt u degenen die de cursus geven en degenen die de cursus volgen. Als antwoord op onze smeekbeden zal de Heer zijn genade laten werken, aanvankelijk verborgen, maar vroeg of laat zichtbaar.

Vader in de hemel,

geef dat alle mensen uw liefde ontdekken en werkelijk uw kinderen willen zijn.

Heer Jezus Christus,

U bent de Alpha en de Omega,

trek alle mensen tot uw liefdevol Hart,

opdat zij verzoening vinden en getuigen worden van uw nabijheid.

Heilige Geerst,

Schenk geloof, hoop en liefde,

vooral aan hen die nog niet geloven,

die nog niet kunnen hopen,

die nog niet de liefde van God kennen.

God, maakt U de Alpha-Cursus vruchtbaar voor uw kerk.

Zegent U de verantwoordelijken, schenkt U veel deelnemers en laat uw genade diep in hun hart inwerken.

Maria, Moeder van de Kerk en onze Moeder,

dit vragen wij op uw voorspraak. Door Christus onze Heer. Amen.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.