Roepingengebed

Aangemaakt op: ma 28 januari • Laatste update op: ma 28 januari • Bekeken: 10 keer.

Hier kunt u het Roepingengebed van de maand februari lezen welke is opgenomen in het boekje twaalf gebeden om roepingen welke is verschenen bij gelegenheid van Roerpingenzondag 2018

Februari

Heer, zie naar uw Kerk

Uw kudde is uitgedund en verzwakt,

veel van uw kinderen lopen verloren.

Verward door stemmen die twijfel en verdeeldheid zaaien.

Verleid door stemmen die wegen naar geluk voorspiegelen,

die dood lopen.

Gewond door angst, verdriet en zorgen,

die geloof en liefde doen bekoelen.

Heer, onze hoop is gevestigd op U

Op uw belofte dat U met uw Kerk zult zijn tot aan het einde van de tijd.

Op uw woord dat U uw Geest zult uitstorten, als wij dat van U vragen.

Op uw verzekering dat U arbeiders zult sturen, als wij U daarom smeken.

Heer, hoor ons gebed

De velden staan meer dan ooit wit voor de oogst.

De wereld heeft nood aan uw Woord en waarheid en barmhartigheid.

De Kerk heeft priesters nodig die in uw Naam en uw Persoon uw vold voeden

met de bovennatuurlijke, helende en vergevende kracht van uw sacramenten.

Heer, wees ons genadig

Wek in het hart van vele jonge mensen het verlangen

U te dienen in hun medemensen.

Schenk nieuwe priesters aan uw Kerk, die willen zijn als U.

Schenk uw Kerk diakens, religieuzen en lekenmissionarissen die vurig verlangen

op weg te gaan om te verkondigen, te bidden en te redden.

Mensen die echt bekommerd zijn om zoekende zielen terug te voeren naar U,

de enige Bron van alle Licht, Leven en Liefde.

Moge Maria, de Moeder van alle mensen en volkeren,

de Moeder heel bijzonder ook van de priesters,

onze machtige Voorspreekster zijn.

 

Mgr.J.M.Punt

Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.