Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Synode seksueel misbruik in de Kerk

Aangemaakt op: wo 6 februari '19 • Bekeken: 459 keer.Noveen

Paus Franciscus roept van 21 tot en met 24 februari een bijzondere synode bijeen om te spreken over het seksueel misbruik in de Kerk. Ons pastoraal team vindt het van belang hier aandacht aan te besteden en organiseert de volgende activiteiten. Lees verder...……..

• Vanaf 16 februari zal er een noveen worden gehouden om steun van de Heilige Geest, zie verdere informatie hieronder;
• op 26 februari wordt om 20.00 uur in de Victorzaal in Waddinxveen een vervolg op de eerdere gespreksavond over seksueel misbruik in de Kerk georganiseerd. Voorafgaande is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de Victorkerk;
• als het slotdocument van de synode is uitgekomen (de datum is nu nog onbekend) zal u uitgenodigd worden voor een bijeenkomst om dit te lezen en te bespreken.
Iedereen is van harte uitgenodigd mee te bidden en mee te praten.

De noveen wordt van 16 tot en met 24 februari gebeden in alle kerken in de hele parochie, verspreid over de gebruikelijke vieringen. Het gebed vindt plaats aan het eind van de vieringen. Om het bijzondere karakter van dit gebed alle aandacht te geven, zullen de mededelingen tijdens de noveen niet aan het einde van de viering, maar voorafgaande aan de viering worden gedaan. De gebeden van de noveen kunt u ook thuis bidden, neemt u gerust een exemplaar van het gebedenboekje mee na de viering.

De vieringen waarin de noveen wordt gebeden:

16 en 17 feb. in alle weekendvieringen uitgezonderd de H.-Josephkerk i.v.m. viering m.m.v. basisschool

Maandag 18 feb om 19.00 uur in Boskoop

Dinsdag 19 feb. om 19.00 uur in Waddinxveen

Woensdag 20 feb. om 9.00 uur in de dagkapel in Reeuwijk

Donderdag 21 feb. om 9.00 uur in de OLV Hemelvaartkerk in Gouda

Vrijdag 22 feb. om 9.00 uur in Bodegraven en in de Eymardkapel in de Josephkerk in Gouda

23 en 24 feb. in alle weekendvieringen

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.