St. Victorkoor Koorleden gezocht !!

Aangemaakt op: ma 18 februari • Laatste update op: ma 18 februari • Bekeken: 64 keer.

Koorleden gezocht ! Al meer dan 50 jaar verleent het St. Victorkoor muzikaal ondersteuning aan de vieringen in de Sint Victorkerk. De laatste jaren doen we dat in een frequentie van één keer per drie tot vier weken. In de zomervakantie zingen we niet. Gerepeteerd wordt op de maandagavond, van 20.00 uur tot 22.00 uur (in de Victorzaal), met halverwege een korte koffiepauze.

Door allerlei oorzaken is het ledental van ons gemengd koor de laatste paar jaar  teruggelopen. Het zou toch ontzettend jammer zijn als de traditionele kerkzang in onze  Geloofsgemeenschap op den duur zou moeten verdwijnen, omdat we geen representatief  gemengd koor meer kunnen formeren. Een kleiner gemengd koor hoeft op zich geen  probleem te zijn, maar dan moet er wel een goede balans blijven bestaan tussen de  verschillende stemgroepen.  Daarom laten we hier een dringende oproep uitgaan naar de leden van onze  Geloofsgemeenschappen om ons gemengd koor te komen versterken.  Zangeressen/zangers voor alle stemgroepen (sopraan, alt, tenor, bas) zijn van harte welkom.  Hebt u wat zangervaring en lijkt het u wel wat om te zingen in een gemengd kerkkoor, neem  dan eens contact met ons op. Het is handig, maar niet noodzakelijk, wanneer u van blad kunt  zingen. Voor het instuderen van nieuwe nummers kan gebruikt gemaakt worden van een  speciaal daarvoor bestemd computerprogramma. Kom gerust eens een paar keer vrijblijvend onze repetitie bijwonen, dan kunt u zich een  beeld vormen van ons koor, ons repertoire en onze wijze van repeteren. We zien met belangstelling uit naar uw reactie! Een muzikale groet,  Pieter Cornelisse (voorzitter) 06-48.49.67.01
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.