Gezamenlijke ziekenzalving

Aangemaakt op: vr 18 augustus • Laatste update op: vr 18 augustus • Bekeken: 200 keer.

In de maanden september en oktober zal het weer mogelijk zijn deel te nemen aan de gezamenlijke ziekenzalvingen, die in alle gemeenschappen zullen worden gehouden. U kunt zich hiervoor aanmelden via het secretariaat in uw gemeenschap.

De ziekenzalving is een prachtsacrament
Jezus had veel zorg voor 'zieken': blinden, doven, stommen, kreupelen, verlamden, melaatsen. Veel kwalen uiten zich lichamelijk maar hebben hun wortels in relaties. Wie is er niet op een of andere wijze gewond door de loop van het leven?

In het evangelie zien we dat Jezus mensen, die daarom vroegen, aanraakte: met zijn woorden, met zijn handen en in hun hart. Ze kregen aandacht, erkenning en waardering. Alleen daardoor voelden ze zich al beter.

Jezus bezocht niet alleen zieken: ze kwamen van alle richtingen op hem af. Sommigen konden zelf lopen. Anderen werden gedragen, dwars door de anonieme menigte heen. Dwars door het dak zelfs. Jezus sprak woorden als: "Jouw geloof heeft je genezen."

Jezus werkt ook nu. De leerlingen kregen deze zorg voor zieken in hun 'pakketje' mee (zie Jac. 5: 13-16). Zijn opbeurende uitstraling is door de eeuwen heen de centrale kracht van de geloofsgemeenschap. Wanneer we in zijn naam samenkomen, is Hij in ons midden om ons te helen.

Sacrament van genezing
Zijn genezende dynamiek sprankelt ons tegemoet door het evangelie en de sacramenten. Een sacrament is een teken van ontmoeting waarin Jezus zijn leerlingen roept, vormt en zendt.

Gezamenlijke zalving
Tegenwoordig houden echter veel mensen van een gezamenlijke ziekenzalving omdat hier de nadruk niet ligt op sterven maar op kracht in ziekte. Veel ouderen maken hier graag gebruik van. Meestal tijdens een eucharistieviering, na de reflectie over de schriftlezingen, leggen de voorgangers medegelovigen de handen op.
Vervolgens zegt de priester: "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest."
De gelovige zegt: "Amen."
Gezalfd wordt het voorhoofd (woord en gedachten) en de handen (doen en laten). De priester zegt daarbij: "Moge Hij u van de zonden bevrijden, u heil en genezing geven."
Opnieuw klinkt: "Amen."

Op de volgende dagen vinden de gezamenlijke zalvingen plaats:

Donderdag 28 september 14:00 uur  in de kerk in Bodegraven

Donderdag 5 oktober 14:15 uur  in de Vijverhof in Bodegraven

 

Woensdag 18 oktober 10:00 uur in Floravita in Boskoop

Zaterdag 28 oktober 19:00 uur in de kerk in Boskoop

 

Zaterdag 14 oktober 19:00 uur OLV kerk in Gouda

Maandag 16 oktober 16:00 uur in Savelberg Gouda

Zaterdag 28 oktober 15:00 uur in Hanepray in Gouda

 

Zondag 3 september 9:00 uur in de kerk in Moordrecht

 

Donderdag 12 oktober 9:30 uur in Reehorst in Reeuwijk

Zondag 15 oktober 9:00 uur in kerk in Reeuwijk

 

Dinsdag 17 oktober 10:00 uur in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.