Cursus geloofsbegeleiding

Aangemaakt op: vr 22 september • Laatste update op: vr 22 september • Bekeken: 106 keer.

Door God en mens bewogen Cursus voor geloofsleerlingen Bent u katholiek opgevoed, maar misschien nooit gevormd? Of wilt u zich meer verdiepen in het geloof en de rijkdom van de katholieke Kerk? Doet u dan mee aan de cursus geloofsbegeleiding. Cursus Geloofsleerlingen vanaf dinsdag 24 oktober in Waddinxveen

Wat is het bijzonder als mensen geraakt worden door het Evangelie en door Jezus Christus. Elk jaar  zijn er weer mensen die –al of niet gelovig opgevoed– opgenomen willen worden in de katholieke Kerk. Al jarenlang hebben we in onze parochie de cursus voor volwassen geloofsleerlingen. Gedurende een jaar bereidt deze cursus voor op het Vormsel.

De cursus is er ook voor anderen, zoals katholieken die, om welke reden dan ook, nog niet gevormd zijn. Een derde doelgroep zijn de mensen die uit andere kerkgenootschappen komen, maar aangetrokken worden door de katholieke traditie en katholiek willen worden.

Misschien bent u al gevormd en katholiek opgevoed, maar wilt u uw geloof een impuls geven. Tijdens de avonden komen allerlei aspecten van het geloof aan de orde: De Bijbel, de tien geboden, de kerkelijke traditie, de geloofsbelijdenis, de zeven sacramenten en het kerkelijk jaar zoals dit in alle eeuwen vorm en inhoud heeft gekregen in de katholieke kerk.

We werken toe naar het Pinksterfeest 2018 in het weekend van 19 en 20 mei. Dit is vanouds het feest waarin de geloofsleerlingen het sacrament van het Doopsel en het Vormsel ontvangen. Dit niet alleen: in deze viering kunnen de geloofsleerlingen voor het eerst deelnemen aan de Eucharistie en ontvangen de heilige Communie.

Tijdens de acht avonden wordt er veel gedeeld. Niet alleen de inhoud van de cursus, maar cursisten en leiding delen ook uit hun eigen leven. Om dit in een vertrouwelijke sfeer te kunnen doen, verwachten we ook dat u alle avonden aanwezig bent. Bij de cursus hoort een cursusboek en kunt u opdrachten krijgen ter voorbereiding op de volgende avond.

De eerste avond is op 24 oktober, aanvang 20.00 uur in de pastorie van de St. Victor geloofsgemeenschap, Zuidkade 176 in Waddinxveen. De avonden zijn in principe op dinsdag om de drie weken en altijd op bovenstaande locatie.

Cursusleider is diaken Leon Everts, ondersteund door vier werkgroepleden. Voor meer informatie, vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met diaken Everts*

Namens de werkgroep geloofsbegeleiding,

Hendrik  Blauwendraat

*diaken Leon Everts, mobiel: 06 10510445,  e-mail: diakeneverts@sintjandd.nl

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.