Pastoraal team

PT 170501 gesneden2

Het pastoraal team van de Parochie Sint Jan de Doper stelt zich hieronder aan u voor...

Pastoor van Klaveren (pastoor)

Pastoor van Klaveren  •  0182513056  •  pastoorvanklaveren@sintjandd.nl

Dick van Klaveren is priester en pastoor van de Sint Jan de Doperparochie. Ook bekend als tv-priester voor de uitzendingen van de KRO. Van Klaveren vertelt over zijn roeping tot priesterschap, en de taakopvatting die hij nu heeft: missionaris zijn. Ter voorbereiding is hij naar Brazilië gegaan, naar de missionaris Mgr. Van Steekelenburg. "Wij moeten niet op de winkel passen, het is door Onze Lieve Heer ons toevertrouwd om de Kerk opnieuw uit te vinden." Pastoor Van Klaveren vertelt over zijn weg: theologie studeren vanwege alle vragen die hij had, als stadsjongen pastoraal werker worden in een dorp, priesterschap omdat de gemeenschap het hem vroeg. 'En uiteindelijk gaat het om hoe je met het geschenk van het leven bent omgegaan, met de mensen die je zijn gegeven, en met de Schenker van het leven.'

Kapelaan van Paassen (priester)

Kapelaan van Paassen  •  0182513056  •  pastorvanpaassen@sintjandd.nl

Bertran van Paassen, opgegroeid in Midden-Delfland, was naast zijn werk bij de gemeentelijke overheid o.a. actief in Scouting, politiek en kerkkoren, maar werd door een ervaring in de jungle van Indonesië uitgedaagd de weg van het Priesterschap te gaan. Zijn studie volgde hij, vanuit de Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn van ons Bisdom Rotterdam, op het seminarie Bovendonk in Hoeven (N-Br.). Vanaf 2012 heeft hij gewerkt als Pastoraal projectmedewerker. Met ingang van 1 september 2014 is hij als Pastoraal werker toegevoegd aan het team van de Parochie Sint Jan de Doper. Later dat jaar is hij door Mgr. Van den Hende tot diaken gewijd en 30 mei 2015 tot priester. Hij kan vooral genieten van Indisch koken (en eten), lezen, zingen en gaan over primitief gebaande wegen.

Diaken Everts (diaken)

Diaken Everts  •  0182513056  •  diakeneverts@sintjandd.nl

Leon Everts is geboren in Rotterdam op 14 juni 1955. Hij volgde in Den Haag in het Westeinde Ziekenhuis de opleiding tot verpleegkundige. In 1978 moest hij opkomen voor de militaire dienstplicht. Na deze periode nam hij een dubbele beslissing: `Ik ga parttime werken als verpleegkundige in een verpleegtehuis in de Jordaan in Amsterdam en ik begin met een parttime theologie-opleiding in Tilburg'. Na vier jaar besloot hij maar helemaal met werken te stoppen om zich aan de studie te wijden. Voor drie jaar kreeg hij in Boxtel een baan als districtscatecheet, zeg maar als schoolbegeleider voor catechese en de identiteit van 16 basisscholen.

In 1990 werd een goede vriend van Leon pastoor in Steenwijk en omgeving. Hij werd uitdrukkelijk door het aartsbisdom gevraagd om deze taak op zich te nemen, hij zag er tegenop maar met groot geloof nam hij deze stap. Als dank kreeg hij Leon erbij als collega. Het waren vier fantastische jaren als pastoraal werker in vijf parochies. Begin 1995 verruilde Leon de parochie voor de Koninklijke Landmacht. Een maand voor zijn uitzending naar Kosovo (1999) werd hij door Mgr. Punt tot diaken gewijd. Zijn laatste plaatsing bij Defensie was de luchthaven Schiphol bij de Koninklijke Marchaussee. Na de zomer van 2011 was ook dat voorbij. Na een korte periode als diaken in Zutphen e.o. gewerkt te hebben genoot Leon van de rust om thuis te zijn. Toen kwam zijn benoeming in Woerden e.o. Na drie mooie en drukke drie jaren verscheen de buurparochie Sint Jan de Doper aan de horizon. Een grote parochie met vele uitdagingen en niet alleen op het diaconale terrein. 

Leon is getrouwd met Barbara en zij hebben 4 kinderen. Zij wonen in Zwolle en blijven daar wonen. Van maandag op dinsdag en donderdag op vrijdag slaapt Leon in Berkel en Rodenrijs.

Pastor Schuurmans (diaken)

Pastor Schuurmans  •  0182513056  •  diakenschuurmans@sintjandd.nl

Paul Schuurmans is bijna 3 jaar in de Sint Jan de Doper parochie werkzaam. Daarvoor was hij meer dan 35 jaar ziekenhuispastor in een ziekenhuis en een verpleeghuis. Het ziekenhuis was voor hem een ‘leerhuis’: zieken leerden hem zowel hoe je geloof op de proef gesteld wordt en tegelijk welke steun en houvast zij in hun geloof vinden.  

Als lid van het pastoraal team doet hij alles waarvoor hij als diaken gewijd is : voorgaan in vieringen in het weekeinde en  doordeweeks , huwelijken inzegenen, dopen, ziekenzegening van ernstig zieken, voorgaan in een uitvaartdienst. Bijzondere aandacht geeft hij aan het Pastoraat en daarom bezoekt hij, op hun verzoek, regelmatig parochianen thuis. Hij houdt ook contact met vrijwilligers die parochianen bezoeken. Tevens is hij betrokken bij leerhuis-en gespreksbijeenkomsten. In zijn vrije tijd fietst hij graag en tracht hij regelmatig een boek te lezen. 

Melchior Kerklaan (diaken-student)

Melchior Kerklaan

Melchior Kerklaan  • 0182513056  • melchiorkerklaan@sintjandd.nl

Sinds 1 september 2017 is Melchior Kerklaan als stagiair actief binnen onze parochie. Hij is diaken-student van het bisdom Rotterdam. Melchior is getrouwd en woont in Nootdorp. Zijn stage in onze parochie duurt twee jaar. 

Pastor Schuurmans zal hem begeleiden en kan u nader informeren. Melchior zal met name op de woensdagen en de donderdagen aanwezig zijn en ook zal hij regelmatig in weekendvieringen gaan participeren. Het andere deel van de week besteed hij aan zijn studie op Bovendonk. Melchior vraagt u allen om hem te helpen om van de stage een succes te maken.

 

Pastor van Dienst

In geval van geestelijke nood kunt u contact opnemen met de pastor van dienst. Dit is een van onze priesters of diakens. De pastor van dienst kan mogelijk niet direct de telefoon beantwoorden, bijvoorbeeld omdat hij voorgaat in een viering. Wilt u de voicemail inspreken, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Telefoon: 0182-586036