Een goed gesprek

Pastor-op-Bezoek (PoB)

Maandelijks gaan alle pastores een ochtend op huisbezoek in alle gemeenschappen van uw parochie: Pastor-op-Bezoek (PoB). Dit doen zij naast hun overige bezoeken aan parochianen waaraan de pastores pastorale zorg verlenen.

PoB gaat om kortdurende bezoeken van pastorale aandacht, meeleven en nabijheid.

Leest u uitgebreide informatie in dit document.