Hulp bij acute financiële nood

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) helpt mensen in acute financiële nood ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging.
In alle gemeenschappen van de parochie is een PCI-werkgroep die hulpaanvragen uit de betreffende woonplaats behandelt.

Een hulpaanvraag kunt u zelf indienen. Zie de contactgegevens hieronder.
Wanneer u door een professionele hulpverlener (bijvoorbeeld van het Sociaal Team van uw gemeente) wordt begeleid, is het handig om uw hulpaanvraag bij de PCI door uw hulpverlener te laten verzorgen. Uw begeleider weet namelijk welke informatie de PCI nodig heeft om uw aanvraag goed en snel te kunnen beoordelen.

Voor een voorbeeld van de werkwijze van de PCI kunt u een kijkje nemen op de website van de PCI-werkgroep Gouda https://pci-werkgroepgouda.nl

Privacy en de bescherming daarvan vragen een zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de hulpvragers waarover de PCI de beschikking krijgt. De PCI hanteert een privacyreglement dat voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Wilt u het werk van de PCI financieel ondersteunen met een gift, dan kunt u de contactpersoon van uw woonplaats benaderen.
De PCI is erkend als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de PCI voor de belasting aftrekbaar zijn. Zie de ANBI-gegevens van de PCI van de parochie St. Jan de Doper Open hier...

Contactgegevens

Bodegraven
Jan Kromwijk, e-mail: jan.m.kromwijk@gmail.com; telefoon: 0172-616271 of 06-10337988
(Bij afwezigheid: secretariaat RK Gemeenschap Bodegraven, telefoon: 0172-612255)
Boskoop
Louis Stolwijk, e-mail: louisstolwijk@ziggo.nl, telefoon: 0172-215197
Gouda
Ton van Rhijn, e-mail: secretariaat@pci-werkgroepgouda.nl, telefoon: 06-83357199
Moordrecht
Marjan Oomen, e-mail: janmarjanoomen@gmail.com, telefoon: 0182-372378 of 06-51899129
Reeuwijk
Wil van der Vlugt, e-mail: wilvandervlugt@hotmail.com, telefoon: 0182-394272
Waddinxveen
Jan Mulder, via secretariaat RK Gemeenschap Waddinxveen, e-mail: waddinxveen@sintjandd.nl, telefoon: 0182-612452