Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

HIER BEN IK  : Leerhuis in het teken van roeping

In mei en juni staat het Leerhuis in het teken van roeping. Hiermee sluiten we als parochie aan bij het themajaar in ons bisdom.  In een interview met het Katholiek Nieuwsblad op 13 januari zegt onze bisschop hier over:  “De Kerk is een gemeenschap van geroepenen waarbinnen de verschillende roepingen elkaar aanvullen. Ze vinden allemaal hun oorsprong in Christus zelf, die roept. Juist dat geeft ons leven inhoud en betekenis. Daarom hebben we nu gekozen voor een Jaar van de Roepingen.”

De leerhuisavonden van dit blok  zullen plaatsvinden op de woensdagavonden 22 mei, 5 juni en 19 juni. Streven is om de verschillende generaties in onze parochie op deze avonden met elkaar in contact te brengen: jong en oud. Met name nodigen we uit de groepen die ons Leerhuis tot nu toe minder vaak bezochten, zoals:  de jongerengroepen, ouders  van dopelingen, communicanten en vormelingen. En ook op de catechumenen en de deelnemers aan de Alpha-cursus wordt gerekend. Parochianen als vrijwilliger betrokken bij deze groepen of werkzaam in het onderwijs worden eveneens in het bijzonder uitgenodigd.

Allemaal hebben we een roeping en alle parochianen zijn dan ook van harte uitgenodigd op deze drie avonden!

Het  programma is als volgt:

                                                        Hier ben ik

Datum

Thema

Inleider

Locatie en tijdstip

22 mei 2019

Geroepen als priester of diaken

De priester- en diakenstudenten van ons bisdom

Boskoop  19.30 uur

5 juni 2019

Geloofsgesprekken tussen een theoloog en zijn dochter

Frank Bosman: Vader, dochter, Heilige Geest

Boskoop  19.30 uur

19 juni 2019

Geloof en onderwijs

Agnes Prins en andere onderwijskrachten uit onze parochie

Boskoop  19.30 uur

Praktische informatie

De avonden vinden plaats in de parochiezaal van de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop. Ze starten om 19.30 uur en de voorziene eindtijd is  21.30 uur. 

U kunt zich aanmelden voor de avonden via leerhuis@sintjandd.nl 

We hopen  opnieuw een mooie reeks avonden met elkaar te beleven.

Pastoraal team en Leerhuiswerkgroep

Wat is het Leerhuis?

Het Leerhuis is een plek waar je samenkomt om: geloof te ontdekken, meer over geloof te leren, je eigen geloof te voeden en te verdiepen en elkaar daarin te ondersteunen. Zo houden we samen ons geloof levend.

Verdieping

Het Leerhuis biedt een variatie aan onderwerpen voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van waar jij staat in het geloof en op welke manier je je verder wilt verdiepen, kun je hieruit kiezen. Je krijgt niet alleen informatie, er vindt ook uitwisseling plaats tussen gesprekleider en deelnemers. Zo leer je niet alleen zelf meer over wat geloven voor jou betekent en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk; ook ontmoet je anderen die op dezelfde weg zijn als jij.

Waarom deelnemen?

Leven is groeien en groeien is leren.’ Als je graag wilt groeien als mens in de ogen van God, dan is er binnen de kerk veel te ontdekken. Je groeit in je eigen geloof door aan de hand van de bijbel en wat de traditie van de Kerk ons aanreikt, te ontdekken wat geloven betekent voor je eigen leven.

Wie, wat, waar en wanneer?

Het Parochie Leerhuis is bedoeld voor alle volwassenen van 18 t/m 99-plus.

het Leerhuis vind je in de parochiezaal van de Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop.

Woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

We vragen je om je per avond aan te melden, dat kan via https://www.sintjandd.nl/h/aanmelden

Om enigszins een beeld te hebben op hoeveel mensen wij kunnen rekenen vragen wij u zich per bijeenkomst aan te melden als u van plan bent te komen. Wij weten dan hoe we de tafels en stoelen neer gaan zetten, hoeveel kopjes koffie en thee er gezet moeten worden en evt. kopieën moeten worden gemaakt en of er voldoende aanmeldingen zijn om de bijeenkomst door te laten gaan.