Van OLV Hemelvaartkerk naar H.-Josephkerk

Van OLV Hemelvaartkerk naar H.-Josephkerk

Beste parochiaan

Met droefenis moeten wij u melden dat de bisschop heeft ingestemd met ons verzoek om de OLV Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan in Gouda aan de eredienst te onttrekken. Na veertig jaar blijkt de vitaliteit van de lokale gemeenschap te gering om die kerk volwaardig te laten blijven functioneren.

Zowel het pastoraal team als het locatie- en parochiebestuur beseffen dat dit voor die lokale gemeenschap een zware en voor velen pijnlijke stap is, maar helaas onvermijdelijk. Met hen willen we ons naast de vitale gemeenschappen in de andere plaatsen gaan richten op de toekomst in het Goudse, waarbij de parochievernieuwing een stimulans kan zijn om de boodschap van de Heer uit te dragen en samen te vieren dat wij deelgenoot zijn van Zijn Kerk.

De komende weken bereiden we ons speciaal in Gouda voor op deze belangrijke stap. In de vorm van een Octaaf kunnen we invulling geven aan de betekenis en beleving van ons gezamenlijk geloof.

De laatste viering in de OLV Hemelvaartkerk zal plaatsvinden op zondag 31 januari om 11.00 uur. De bisschop hoopt in deze viering te kunnen voorgaan. Na de lichtprocessie op 2 februari waarvoor ook u welkom bent, volgt op 7 februari de feestelijke mis in de H.Josephkerk. Zie de website en De Voorloper.

Tot slot een oproep:

Wij willen in januari aandacht besteden aan de geschiedenis van de OLV Hemelvaartkerken in Gouda. Misschien heeft u nog foto’s of objecten van een van die oudere gebouwen , mogen wij die dan lenen. Graag een mail of telefoontje aan ons Goudse locatiesecretariaat.

Dank voor uw aandacht.

<<== Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.