Nieuws Bodegraven

sint jan nieuws Bodegraven
( 7 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws Bodegraven
Mededelingen zaterdag 2 maart 2024

Vastenactie – Met de vastentijd is ook de vastenactie begonnen! U vindt achter in de kerk en op de parochiesite informatie over het project dat we ondersteunen: de plattelandsgemeenschappen in Zimbabwe die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw. Op verschillende momenten zullen er op de locaties activiteiten worden aangeboden om de vastenactie financieel te ondersteunen. Er is een meditatieboekje voor de veertigdagentijd. Heeft u dat nog niet ontvangen of meegenomen, dan vindt u dat achter in de kerk.

Vastenmaaltijd – 2 maart – Op zaterdag 2 maart bent u welkom voor een sobere maaltijd t.b.v. de vastenactie. Meer info vindt u op de flyer achter in kerk en in de nieuwste Wachter 223.

Bid mee met het Europese gebed voor vrede en voor de bisschoppensynode9 maart – De Raad van Europese Bisschoppenconferenties organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen die aangesloten zijn gevraagd de mis op te dragen voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land en voor de bisschoppensynode. De Nederlandse kerkprovincie is op zaterdag 9 maart aan de beurt. Meebidden voor vrede en voor de synode kan thuis en ook in alle Nederlandse bisdommen. In het bisdom Rotterdam is bisschop Van den Hende celebrant in de Eucharistieviering om 12.45 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Voorafgaand aan de eucharistieviering is er vanaf 12.00 uur aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Vastenmeditatie 11 maart – Op maandagavond 11 maart om 19.30 uur wordt er door de gebedsleiders van onze parochie een gezamenlijke vastenmeditatie gehouden in de H.- Josephkerk te Gouda. Halverwege de veertigdagentijd kijken we uit naar het Licht van Pasen.

Deurcollecte Vastenactie – Volgend weekend is er een deurcollecte voor de Vastenactie.

Stille Omgang – 16/17 maart – In de nacht van 16 op 17 maart wordt door het centrum van Amsterdam de Stille Omgang gelopen, een stille tocht vanwege het plaatsvinden van een eucharistisch wonder in 1345, het Mirakel van Amsterdam.Ook bisschop van den Hende zal meegaan met de bus, of bussen, die vanuit het bisdom vertrekken.Bij voldoende aanmelding zal er een opstapplaats zijn in Gouda. U kunt zich daarvoor aanmelden vóór 1 maart. Meer informatie over het programma, aanmelding en de kosten vindt u op de parochiesite en op de flyer achter in de kerk.

Tot zover de mededelingen.

.

.

.

Nieuws Bodegraven
Acties tijdens de Vastentijd

De jaarlijkse Vastenactiecampagne 2024 staat dit keer in het teken van onze medemensen in Zimbabwe. Al onze geloofsgemeenschappen gaan met uw hulp een bijdrage leveren aan het aanleggen van vier gemeenschappelijke moestuinen. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen en daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. In de Vastentijd wordt een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor ons project. Een overzicht van de activiteiten:

18 februari in Gouda: aansluitend aan de viering van 11:00 uur is het mogelijk om overheerlijke koekjes, gebakken door Bakkerij Hartig en Zoet van Gemiva te kopen.

25 februari in Haastrecht: Koekjesverkoop na de viering van 11:00 uur

2 maart in Bodegraven: Sobere maaltijd in de Doortocht te Bodegraven, aanvang: 17.00 uur. Tijdens de maaltijd zal er uitleg gegeven worden over het project. Na de maaltijd is er gelegenheid om de eucharistieviering van 19.00 uur mee te vieren. kosten: € 10,– (te voldoen bij het aanmelden) en komen ten bate aan het project.
Aanmelden: bij Secretariaat Bodegraven bodegraven@sintjandd.nl, tel: 0172-612255 (maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

2 maart in Moordrecht: Koekjesverkoop na de viering van 19:00 uur

3 maart in Reeuwijk: Kleurrijke voorjaarsbloemenbakjes verkoop om 10:00 uur op het kerkplein (na afloop van de viering van 9.00 uur). Ook hier is de koekjesverkoop bij aanwezig.

9 maart in Waddinxveen: Koekjesverkoop tijdens de boekenmarkt vanaf 09:30 uur

10 maart in Bodegraven: Koekjesverkoop na de viering van 9:00 uur

16 maart in Boskoop: Soepverkoop, de kookgroep gaat met hun welbekende bekwaamheid lekkere soepen maken. Voor meer informatie en bestellen, neem contact op met het secretariaat. Telefoon 0172-212309, van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur. Ook is er de mogelijkheid om koekjes te kopen.

17 maart in Schoonhoven: Koekjesverkoop na de viering van 9:00 uur

Mocht u de acties missen dan kunt u uw bijdrage ook overmaken naar
NL 28 RABO 0157 5731 41 RK Parochie Sint Jan de Doper Altijd o.v.v. Vastenactie 2024
Of geld doneren in de collectebussen in de kerk.

Namens alle vrijwilligers voor de vastenactie

Nieuws Bodegraven
Vastenmaaltijd – 2 maart 2024

Op zaterdag 2 maart serveren wij een sobere maaltijd! Eet u ook een hapje mee? Het is in de Doortocht. Inloop vanaf 16.45 uur, start maaltijd 17.00 – 19.00 uur. Aansluitend is er een eucharistieviering in de Willibrorduskerk.

Wij nodigen u: ouderen, jongeren, gezinnen met kinderen en andere geinteresseerden van harte uit voor onze sobere maaltijd. In deze vastentijd staan wij met elkaar stil bij de mensen die het minder hebben, ook de mensen in Zimbabwe.
Kosten voor de maaltijd zijn € 10,– En wij vragen daarnaast een vrijwillige bijdrage voor het vastenproject. In het zuiden van Zimbabwe bedreigen lange droge periodes en overstromingen door hevige regens de voedselzekerheid. Omdat Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger, zetten wij ons tijdens de vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare boeren in dit gebied. We leggen samen met lokale bevolking gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten aan.

Opgeven (en de bijdrage van € 10,– voldoen) voor 25 februari op het secretariaat, e-mail: bodegraven@sintjandd.nl

Nieuws Bodegraven
Vastentijd en vastenactie

Op woensdag 14 februari, Aswoensdag, start de vastentijd. Om 9:00 uur is in onze kerk de viering van Aswoensdag en kunnen we het askruisje ontvangen. De vastentijd is voor ons een tijd van voorbereiding op Pasen. In deze tijd verdiepen we onze relatie met God door bekering en vasten en door extra aandacht voor onze medemens. Bijvoorbeeld door te doneren aan goede doelen, een extra bezoek aan een eenzame jongere of oudere of het uitgespaarde voedsel te doneren aan de Voedselbank.

Jaarlijks organiseert onze parochie ook de Vastenactie. Deze staat dit keer in het teken van onze medemensen in Zimbabwe. In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor veranderingen in klimaat, die afgelopen jaren steeds sterker werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen, zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

De St. Willibrorduskerk levert een bijdrage aan het aanleggen van vier gemeenschappelijke moestuinen. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen. Zo krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Verder worden met de bijdragen trainingen verzorgd over het verbouwen van voedsel. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen zij naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Wilt u ook bijdragen aan dit project? Doneer dan op NL28 RABO 0157 5731 41 ten name van RK Parochie Sint Jan de Doper, onder vermelding van ‘Vastenactie 2024’. https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/vastenactie-2024/

Nieuws Bodegraven
Abonnement Voorloper/Wachter

In De Voorloper stond een oproep van het parochiebestuur om een digitaal abonnement op De Voorloper te nemen en de papieren versie op te zeggen. Scheelt geld en papier.

Hoe werkt het? U hoeft alleen maar op deze link te klikken. U vult vervolgens uw e-mailadres in en vinkt De Voorloper, en/of De Wachter of een andere nieuwsbrief aan. Klik daarna onderaan op ‘subscribe’. U ontvangt hierna een mailtje waarmee u uw keuze kunt bevestigen.
Als u in Bodegraven de papieren Voorloper op wilt zeggen, stuurt u een mailtje met uw naam en adres aan leden.bodegraven@sintjandd.nl Of u geeft het door aan het secretariaat.

Bestuur
Rooster De Wachter 2024

Hieronder vindt u het rooster van De Wachter 2024. We plaatsen alleen (korte) aankondigingen, geen verslagen.

Bestuur
Tarieven geloofsgemeenschap

Hieronder vindt u de tarieven van de geloofsgemeenschap St. Willibrordus per 1-1-2023

Sint Jan de Doper parochie