Nieuws Bodegraven

sint jan nieuws Bodegraven
( 6 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws
Mededelingen zaterdag en zondag 28 en 29 januari

Film Don Bosco – Na de films over Titus Brandsma, Franciscus en Johannes Paulus II kunt u op de feestdag van Don Bosco de speelfilm komen bekijken over zijn leven. Don Bosco die het opnam voor de verwaarloosde en geminachte straatjongeren in Turijn en hen bijeen bracht in jeugdhuizen en sport voor hen organiseerde. Van harte welkom om met elkaar te komen kijken op dinsdag 31 januari om 19.30 uur in de Joannes de Doperkerk in Boskoop.

Aanbidding – Vrijdagavond 3 februari is er weer de maandelijkse aanbidding. Een moment van rust in Gods aanwezigheid. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur bent u vrij om zomaar even bij de Heer binnen te lopen in de kapel op de RK begraafplaats aan de Graaf Florisweg te Gouda.

Palmtakjes – U kunt uw oude palmtakjes inleveren. Deze zullen worden verbrand t.b.v. de viering op Aswoensdag.

Na de viering staat de koffie klaar in de Doortocht.

Tot zover de mededelingen.

Nieuws
Terugblik Nieuwjaarsdienst

In het Wierickehuis in Nieuwerbrug vond op 8 januari de oecumenische dienst plaats met als thema: “Woorden voor onderweg”. Deze dienst is inmiddels een traditie in het nieuwe jaar. Ook deze keer werd de dienst druk bezocht met bijna 250 mensen. Er was ook volop gelegenheid om elkaar een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen en om na afloop met elkaar te proostten op 2023. De muzikale invulling kwam uit Bodegraven. De opbrengst van de collecte ( € 368,-) gaat naar het Rustpunt in Bodegraven.

Dank is er voor de voorgangers van de Bethlehemkerk, Brugkerk en Willibrorduskerk voor hun inspirerende bijdrage. Tevens dank aan de medewerkers van TAP en de evenementencommissie van het Wierickehuis. De volgende oecumenische dienst is op 13 augustus in de tent van de speelweek.

Nolda, Dirk en Marius

Nieuws
Week van gebed voor eenheid

Ook in Bodegraven zijn er in januari tijdens de ‘Week van gebed voor eenheid’ (15 tot en met 23 januari) gebedsvieringen. Op maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 uur tot 19.50 uur gebedsbijeenkomsten gehouden. Daarvoor zijn we te gast steeds in een andere kerk, bij een andere kerkelijke gemeente of geloofsgemeenschap. De bijeenkomsten zullen de sfeer hebben van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap.

We zijn te gast bij:

Ma 16 januari – RK Geloofsgemeenschap St Willibrordus, St Willibrorduskerk aan de Overtocht

Di 17 januari – Hervormd Bodegraven, Dorpskerk op de markt 

Wo 18 januari – Protestante wijkgemeente Emmaüs, Lutherkerk aan de Marktstraat en Protestantse Gemeente Brugkerk in de Brugkerk te Nieuwerbrug
Do 19 januari – Pinkstergemeente Morgenstond, Salvatorkerk aan de Vrije Nesse 
Vr   20 januari – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ichtuskerk aan de Stationsweg
Za  21 januari – Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk aan de Dronensingel

Iedereen is van harte welkom!

Bestuur
Energiekosten stijgen enorm

Ook onze geloofsgemeenschap krijgt in 2023 te maken met hoge energiekosten. Zonder aanpassing zullen onze wekelijkse stookkosten in de wintermaanden stijgen van €75 per week naar €315 per week. Het zal duidelijk zijn dat dat niet te handhaven is.

De locatieraad heeft daarom besloten om:  

  • de kerk alleen nog in de weekendviering te verwarmen,
  • fleecedekens uit te reiken tijdens de viering,
  • een graad lager te stoken,
  • korter te stoken (30 minuten vooraf ipv een uur vooraf en tot 10 minuten voor einde viering),
  • geen andere stookmomenten meer te hebben (bijvoorbeeld tijdens schoonmaak of oefenavonden)

Deze maatregelen zijn voor niemand prettig, maar op deze manier kunnen we de kachel wel aanhouden op de momenten dat het echt nodig is: als wij met zijn allen vieren.

U heeft allemaal tweemaal €190 compensatie van de overheid ontvangen. Hebt u die niet nodig, en wilt u deze aan de kerk doneren? Wij ontvangen uw bijdrage graag op NL89RABO0308815025 tnv Parochie St. Jan de Doper!

Ad van Leeuwen,
Penningmeester locatieraad

Nieuws
Herstart Crèche en Kinderwoorddienst

Vanaf heden bieden wij in Bodegraven in de Willibrorduskerk weer elke zondag als er een eucharistieviering is, om 9.00 uur crèche en Kinderwoorddienst (behalve als er die zondag Ankerzondag is in Gouda). Voor corona was u gewend dat er in Bodegraven elke zondag crèche en Kinderwoorddienst (KWD) was. Tot ons genoegen kunnen wij nu melden dat de leiding van toen heeft besloten om dit weer te herstarten! Ook zijn er enkele nieuwe vrijwilligers bij gekomen om te helpen! U bent van harte uitgenodigd om uw kind(eren) aan onze leidsters toe te vertrouwen.

Bestuur
Tarieven geloofsgemeenschap

Hieronder vindt u de tarieven van de geloofsgemeenschap St. Willibrordus per 1-1-2023

Sint Jan de Doper parochie