Nieuws Bodegraven

sint jan nieuws Bodegraven
( 7 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws Bodegraven
Dierendagviering 1 oktober

Soms hoor je over wolven in Nederland. Maar er zijn maar weinig mensen die een wolf echt tegenkomen. En als je hem tegenkomt ga je niet rustig eens met hem babbelen. Maar lang, lang geleden was er een man die wel met wolven en vogeltjes en vissen kon praten: Franciscus. Hij was zo goed met dieren, dat we dierendag op zijn feestdag vieren.

In de kerk horen we één van de vele verhalen over Franciscus. Kom je ook luisteren? Neem je favoriete dierenknuffel maar mee, want het wordt een spannend en mooi verhaal. 🐾🙏

Datum: Zondag 1 oktober 2023
Tijd: 10.00 – 10.30 uur
Locatie: H.-Willibrorduskerk, Overtocht 20 in Bodegraven

Wat kun je verwachten?

Een korte gebedsviering speciaal voor kinderen waarbij jullie niet de hele tijd hoeven te zitten. We zingen, bidden en lezen een verhaal. Kleur je kleurplaat (zie onderaan deze pagina) van tevoren in en neem hem mee naar de kerk.

Oefen thuis vast de liedjes

Oefen thuis alvast de liedjes. Bijvoorbeeld via Youtube:
In het aardse paradijs
Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje
Haai alarm

Tot dan!

Nieuws Bodegraven
𝗢𝗼𝗴𝘀𝘁𝗱𝗮𝗻𝗸𝘃𝗶𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (16 september)

Aankomende zaterdag, 16 september, vieren we om 19.00 uur de Oogstdankviering in de H.-Willibrorduskerk te Bodegraven. We willen iedereen, en in het bijzonder ook gezinnen met kinderen, van harte uitnodigen om deel te nemen! Pastor Kuipers zal voorgaan tijdens deze bijzondere viering, en voor de kinderen hebben we een speciale kinderpreek voorbereid!

Inzameling houdbare producten

Samen willen we stilstaan bij de prachtige gaven die de schepping ons schenkt. Laten we dankbaar zijn voor alles wat we ontvangen. Daarom willen iedereen vragen om, als gebaar van naastenliefde, houdbare producten mee te brengen, zoals koffie, thee, blikken soep, pasta of rijst. Deze producten zullen we schenken aan de Zusters van Naastenliefde in Rotterdam, die dagelijks warme maaltijden bereiden voor daklozen. Daarnaast zal er na de mis een deurcollecte gehouden worden om deze zusters te ondersteunen in hun nobele missie. Laten we samen een verschil maken!

Laten we samenkomen en onze dankbaarheid tonen, terwijl we iets goeds doen voor anderen in nood. Tot zaterdag in de H.-Willibrorduskerk!

Nieuws Bodegraven
Mededelingen zondag 24 september ’23

Kerkgebouw en Pastorie – Er zijn ontwikkelingen rondom ons kerkgebouw en de pastorie waarover wij onze parochianen, willen informeren. Reden tot zorg is er niet, maar wij willen u uitnodigen om na de viering bijeen te komen in de Doortocht  Onder het genot van een kopje koffie zal de locatieraad u informeren. Komt u ook?

Ontmoetingsmiddag – Anders dan vermeld staat in de Wachter en Voorloper is om 14.00 uur (en niet om 14.15 uur) de ontmoetingsmiddag met een Eucharistieviering en Ziekenzalving.

Extra viering voor kinderen – Op zondag 1 oktober om 10.00 uur is er een extra viering voor gezinnen met kinderen.  Het thema van de viering is `Dierendag` en we willen ook stilstaan bij het begin van het nieuwe schooljaar. De kinderen mogen een dierknuffel meenemen. Graag tot ziens.

Familiemusical “Emmaus” – Op zaterdagmiddag 7 oktober is om 15.00 in de Jozefkerk in Gouda de Familiemusical “Emmaus”  Komt u ook. Alle informatie kunt u lezen in de Voorloper.

Pelgri-Mini zaterdag 21 oktober – We gaan met onze parochie, en dit jaar samen met onze buurparochie Woerden en omgeving, weer pelgrimeren met elkaar. Fiets of wandel door onze prachtige parochie naar de Meije met uw pelgrimspaspoort en ontmoet elkaar als echte pelgrims. Een flyer vindt u uiteraard achterin de kerk of wordt aan u uitgereikt. Gaat u mee?

Collecte – Volgende week zaterdag 30 september,  wordt er tijdens de viering gecollecteerd voor de Wereldmissiedag voor kinderen.Van harte aanbevolen.

Tot zover de mededelingen.

.

.

Bestuur
Torennieuws

Vorig jaar heb ik u op de hoogte gebracht van de problemen met onze toren. Op basis van de meetrapporten met de hoogteboutjes en de scheurmeters, hebben wij in overleg met zowel de constructeur als met het bouwkundig bureau van het bisdom besloten om de volgende fase in te gaan.

En dat betekent: een funderingsonderzoek. Er zijn geen tekeningen meer van de funderingsconstructie en als we niet weten hoe de fundering is gebouwd kunnen we ook geen herstelplan maken. De opdracht daarvoor is gegeven aan de firma Nebest. Zij gaan binnenkort rechts naast de kerk, bij de voormalige biechtstoel, een gat maken om de constructie bloot te leggen.

Als voorbereiding daarop moest er eerst een bodemonderzoek plaatsvinden. Daaruit is gebleken dat er sprake is van een verhoogde concentratie zware metalen, waardoor een gedeelte van de grond speciaal zal moeten worden verwerkt.

Zodra het onderzoek heeft plaatsgevonden, of er ander nieuws is, zal ik u daarvan op de hoogte brengen.

Ad van Leeuwen, Penningmeester Locatieraad

Nieuws Bodegraven
Ontmoetingsmiddag 2023

De werkgroep Aandacht voor Elkaar organiseert dit jaar op donderdagmiddag 28 september de ontmoetingsmiddag. Wij starten om 14 uur met de Eucharistieviering in de kerk, waarbij er gelegenheid is om de Ziekenzalving te ontvangen. Na de viering gaan wij naar de Doortocht voor een gezellig samenzijn met een kopje koffie en een drankje.


De Ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor ouderen in hun laatste levensdagen, maar voor alle ouderen om kracht en zegen te ontvangen om alle ongemakken van de ouderdom te kunnen dragen. Alle parochianen van 75 jaar en ouder ontvangen hiervoor een uitnodiging, maar uiteraard is iedereen welkom, ook diegenen die de Ziekenzalving (nog) niet willen ontvangen. Voor in de kerk zullen er gereserveerde stoelen staan voor de mensen, die de Ziekenzalving gaan ontvangen.
U dient zich op te geven voor deze middag, dit is voor de organisatie in de kerk en in de Doortocht. Dat geldt zowel voor als u de Ziekenzalving wilt ontvangen, maar ook als u het sacrament niet ontvangt. U bent allen van harte welkom.


Aanmelden voor 24 september bij Ria van der Horst of Ike Hoogeveen, via het secretariaat 0172-612255, bodegraven@sintjandd.nl

Bestuur
Energiekosten stijgen enorm

Ook onze geloofsgemeenschap krijgt in 2023 te maken met hoge energiekosten. Zonder aanpassing zullen onze wekelijkse stookkosten in de wintermaanden stijgen van €75 per week naar €315 per week. Het zal duidelijk zijn dat dat niet te handhaven is.

De locatieraad heeft daarom besloten om:  

  • de kerk alleen nog in de weekendviering te verwarmen,
  • fleecedekens uit te reiken tijdens de viering,
  • een graad lager te stoken,
  • korter te stoken (30 minuten vooraf ipv een uur vooraf en tot 10 minuten voor einde viering),
  • geen andere stookmomenten meer te hebben (bijvoorbeeld tijdens schoonmaak of oefenavonden)

Deze maatregelen zijn voor niemand prettig, maar op deze manier kunnen we de kachel wel aanhouden op de momenten dat het echt nodig is: als wij met zijn allen vieren.

U heeft allemaal tweemaal €190 compensatie van de overheid ontvangen. Hebt u die niet nodig, en wilt u deze aan de kerk doneren? Wij ontvangen uw bijdrage graag op NL89RABO0308815025 tnv Parochie St. Jan de Doper!

Ad van Leeuwen,
Penningmeester locatieraad

Bestuur
Tarieven geloofsgemeenschap

Hieronder vindt u de tarieven van de geloofsgemeenschap St. Willibrordus per 1-1-2023

Sint Jan de Doper parochie