Nieuws Boskoop

sint jan nieuws Boskoop
( 4 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws Boskoop
Poolse Voedselzegening (8 april)

Op Stille Zaterdag (8 april) zal in de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop de jaarlijkse Poolse voedselzegening zijn. De Polen gaan naar de kerk met een mand gevuld met traditionele gerechten: eieren (pisanki), gerookt vlees, zout, peper, brood. Dit voedsel wordt gebruikt om op Paaszondag een gezegend ontbijt te hebben.

  • De voedselzegening zal plaats vinden in de H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop. Op zaterdag 8 april, aanvang 15.00 uur.

De voedselzegening kan ook meegevierd worden via de livestream. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015            

POLSKIE ŚWIĘCENIE  POKARMÓW 

WIELKA SOBOTA -8 KWIETNIA w BOSKOOP

W tym dniu w naszej parafii odbędzie się coroczne poświęcenie pokarmów .

W WIELKĄ  SOBOTĘ Polacy przychodzą do kościoła z wypełnionymi koszyczkami tradycyjnych produktów takich jak: jajka,wędliny,sól,pieprz,chlebek….

Te poświęcone pokarmy znajdą się na Wielkanocnym stole jako świąteczne śniadanie. Niektórzy holenderscy parafianie chcą także uczestniczyć w poświęceniu pokarmów, tak jak my, Polacy, jako znak,że wszyscy razem jesteśmy połączeni z Jezusem.

  • Poświęcenie pokarmów odbędzie się w katolickim kościele przy ulicy A P van Neslaan 50 w Boskoop 8-go kwietnia o godz 15:00.

Osoby,które nie beda w stanie uczestniczyc w poswieceniu pokarmow fizycznie ,serdecznie zapraszamy na livestream. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Uitnodiging Poolse Voedselzegening
Nieuws Boskoop
Tour of Faith in Boskoop

Op zondag 26 februari vierden de jongeren van Tour of Faith samen de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Ze kwamen daarvoor bijeen in Boskoop in de H. Joannes de Doper kerk (Parochie Sint Jan de Doper). Daar bereidt zich een groep jongeren voor op deelname aan de Wereldjongerendagen deze zomer in Lissabon.

De Tour of Faith werd geleid door diaken Iwan Osseweijer, coördinator voor de WJD vanuit het bisdom naar Rotterdam. Ook aanwezig waren priester Sander Verschuur en pastoraal werker Johnny Tran uit Dordrecht met jongeren uit hun parochie. Pastoraal werker Rob Lijesen van de parochie was gastheer. Jongerencantorij Bodegraven zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Vanuit de Schriftlezingen preekt de bisschop over de Veertigdagentijd als periode van bezinning. De evangelielezing van deze zondag (Matteüs 4, 1-11) beschrijft hoe Jezus in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld. De bisschop vertelt dat Jezus bij elk van de beproevingen de duivel antwoordt met woorden uit de Schrift. Zo zegt Jezus: “Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt” (cf. Deuteronomium 8, 3).

Diaken Iwan Osseweijer leest voor uit het Evangelie.

Bisschop Van den Hende: “Hoe is dat in ons leven? Gaan we bewust om met ons eten en drinken? Kunnen wij verder kijken dan onze eigen boterham en de dingen die zo gewoon voor ons zijn en daarvan delen met de mensen die het nodig hebben? Dan kunnen wij met Jezus zeggen: nee, wij leven niet van brood alleen.” De bisschop spreekt ook over de andere twee beproevingen en de antwoorden van Jezus met woorden uit de Schrift: “Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen” (cf. Deut. 6, 16). “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen” (cf. Deut. 6, 13). En hij roept op om de Veertigdagentijd zo met Jezus te beleven.

Daarna is er koffie en thee in de ruimte bij de kerk, waar vrijwilligers van de parochie de jongeren gastvrij onthalen en hen later ook een soep- en broodmaaltijd aanbieden. Na een korte voorstelronde geeft diaken Iwan Osseweijer de bisschop het woord voor de catechese. Verschillende jongeren zijn op weg om met Pasen opgenomen te worden in de Kerk. De bisschop sluit daarbij aan en spreekt in zijn catechese over de weg van het doopsel naar de eucharistie en de weg van het geloof naar de liefde.

Bisschop Van den Hende geeft tijdens Tour of Faith catechese aan de aanwezige jongeren.

“Zoals de doop bedoeld is om verder te groeien naar de eucharistie, is het ook de bedoeling dat we van het geloof groeien naar de waarachtige liefde.” De bisschop vertelt over de leerlingen van Jezus die in Handelingen van de apostelen “aanhangers van de Weg” worden genoemd (Handelingen 9, 2). In kleine groepen gaan de jongeren daar vervolgens over in gesprek: Ben jij een aanhanger van de Weg en wat betekent dat voor jou? En wat betekent het dat Jezus tegen ons zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14, 6)?

De bijeenkomsten van Tour of Faith staan in het teken van de DOCAT. Voor jongeren die meegaan naar de Wereldjongerendagen is de Tour of Faith zo een inhoudelijke voorbereiding.

Ben je geïnteresseerd?

De volgende datums en locaties van Tour of Faith zijn bekend:

Nieuws Boskoop
Voedsel Deelkast; duurzaam, delen, ruilen & helpen

Een voedsel deelkast ook wel buurtkast; het concept is simpel zet erin wat je over hebt en/of haal er uit wat je nodig hebt.  

Voorraadkast voor en met elkaar. Wie kent het niet? Achterin je keukenkastje staan nog steeds potjes of blikjes die je vorig jaar kreeg of kocht. Zonde om weg te gooien, maar diep van binnen weet je eigenlijk al dat je er niets mee gaat doen. Daar is nu een oplossing voor, de Voedsel Deelkast!  

Voedselverspilling. Er wordt in ons land nog altijd op grote schaal goed voedsel verspild doordat het onaangetast in de prullenbak beland. Zonde in het kader van duurzaamheid en zonde want er zijn andere mensen die dat voedsel wel graag willen eten. 

Helpen. Naast duurzaam om voedselverspilling tegen te gaan is het ook een manier om te helpen. Voor mensen die het niet zo breed hebben is de voedsel deelkast een makkelijke en laagdrempelige manier om gratis voedsel of hygiëneproducten te pakken en hiermee hun boodschappen aan te vullen.   

Neem mee wat je nodig hebt 

  • Pak gratis een paar dingen … 

en laat ook iets voor een ander over.  

Geef wat je kunt missen

  • Voedsel of verzorgingsproducten in gesloten en onaangebroken verpakkingen. 
  • Houdbaarheidsdatum mag nog niet verlopen zijn. 
  • Geen alcohol, medicijnen of tabak. 

Deze Voedsel Deelkast staat op het kerkplein van geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop,  achter de garage vlakbij de ingang van de familiekamer. 

De Voedsel Deelkast is voor iedereen in Boskoop, wel of niet verbonden aan de geloofsgemeenschap. De lokale werkgroep PCI-Boskoop coördineert het beheer van deze Voedseldeelkast. Vragen of tips voor deze Voedsel Deelkast kunnen gemaild worden naar PCI-Boskoop@outlook.com 

Meer informatie over deze voedsel deelkast en de PCI-Boskoop scan de onderstaande QR-code:

Nieuws Boskoop
Allerzielenviering Boskoop 2022

Zoals u weet vinden in Boskoop dit jaar veel evenementen, vieringen en herdenkingen plaats in het kader van BOSKOOP 800. Onze geloofsgemeenschap wil hier op inhaken met een speciale Allerzielenherdenking op woensdag, 2 november a.s. Tijdens die herdenking willen wij alle overleden parochianen vanaf 1923 (100 jaar) met name noemen. Daarnaast noemen wij alle overleden pastoors vanaf 1370. Dat zullen bij elkaar ongeveer zo’n 2.000 namen zijn. Wij gaan deze namen noemen, wellicht uit de vergetelheid halen. Namen van gewone mensen, geliefde mensen, met unieke namen, onze voorouders, ons verleden! Al luisterend raakt men verbonden met het verleden, doet u onverwachte ontdekkingen in uw eigen geloofsgemeenschap. 

Op woensdag 2 november (Allerzielen) beginnen wij om 14.00 uur met het noemen van al deze namen (voor zover bekend). Dat gebeurt door vertegenwoordigers van BOSKOOP 800, door jongeren en ouderen, door (oud-) pastores, door leden uit onze eigen geloofsgemeenschap en anderen. 

Met intermezzo’s van zang, muziek, een gebed of gedicht. De gong zal regelmatig klinken en bloemen zullen vazen vullen. In alle rust en in een sfeer van herdenking, gebed en meditatie herinneren wij ons de namen van de overledenen tot en met 2016.  

Om 19.00 uur gaat de herdenking door met het noemen van de overledenen uit de jaren 2017 t/m 2021. Met om 19.30 uur een aansluitende viering waarin de overledenen van het lopende jaar herinnerd worden. Leden van de Allerzielenwerkgroep gaan voor in deze herdenking. De overweging wordt dit jaar uitgesproken door oud-pastor Marijke Ameling. Het koor Quo Vadis verzorgt de zang en de muziek. 

U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 14.00 uur onze Boskoopse geloofsgeschiedenis te beleven. 

Op ieder moment na 14.00 uur kunt u komen en ook weer gaan. Als alle namen genoemd zijn (rond 17.30 uur), blijft de kerk open voor meditatie en gebed. Vanaf 19.00 uur worden de namen genoemd van de overledenen uit de jaren 2017 t/m 2021.  Met om 19.30 uur de aansluitende viering. 

U wordt uitgenodigd om een bloem voor uw geliefde overledene(n) mee te nemen en tijdens de viering in een van de aanwezige vazen te plaatsen. Er is de hele middag en avond ruimte voor ontmoeting of voor een gesprek. 

Op verzoek noemen wij ook de naam van een overleden dierbare/dierbaren voorafgaand aan de avondviering van 19.30 uur. U kunt de naam/namen opgeven bij het secretariaat of tijdens de middagherdenking. Wij hopen op veel belangstelling en deelneming tijdens deze unieke herdenking! 

Werkgroep Allerzielenviering 

Sint Jan de Doper parochie