Nieuws Boskoop

sint jan nieuws Boskoop
( 2 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws
Voedsel Deelkast; duurzaam, delen, ruilen & helpen

Een voedsel deelkast ook wel buurtkast; het concept is simpel zet erin wat je over hebt en/of haal er uit wat je nodig hebt.  

Voorraadkast voor en met elkaar. Wie kent het niet? Achterin je keukenkastje staan nog steeds potjes of blikjes die je vorig jaar kreeg of kocht. Zonde om weg te gooien, maar diep van binnen weet je eigenlijk al dat je er niets mee gaat doen. Daar is nu een oplossing voor, de Voedsel Deelkast!  

Voedselverspilling. Er wordt in ons land nog altijd op grote schaal goed voedsel verspild doordat het onaangetast in de prullenbak beland. Zonde in het kader van duurzaamheid en zonde want er zijn andere mensen die dat voedsel wel graag willen eten. 

Helpen. Naast duurzaam om voedselverspilling tegen te gaan is het ook een manier om te helpen. Voor mensen die het niet zo breed hebben is de voedsel deelkast een makkelijke en laagdrempelige manier om gratis voedsel of hygiëneproducten te pakken en hiermee hun boodschappen aan te vullen.   

Neem mee wat je nodig hebt 

  • Pak gratis een paar dingen … 

en laat ook iets voor een ander over.  

Geef wat je kunt missen

  • Voedsel of verzorgingsproducten in gesloten en onaangebroken verpakkingen. 
  • Houdbaarheidsdatum mag nog niet verlopen zijn. 
  • Geen alcohol, medicijnen of tabak. 

Deze Voedsel Deelkast staat op het kerkplein van geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop,  achter de garage vlakbij de ingang van de familiekamer. 

De Voedsel Deelkast is voor iedereen in Boskoop, wel of niet verbonden aan de geloofsgemeenschap. De lokale werkgroep PCI-Boskoop coördineert het beheer van deze Voedseldeelkast. Vragen of tips voor deze Voedsel Deelkast kunnen gemaild worden naar PCI-Boskoop@outlook.com 

Meer informatie over deze voedsel deelkast en de PCI-Boskoop scan de onderstaande QR-code:

Nieuws
Allerzielenviering Boskoop 2022

Zoals u weet vinden in Boskoop dit jaar veel evenementen, vieringen en herdenkingen plaats in het kader van BOSKOOP 800. Onze geloofsgemeenschap wil hier op inhaken met een speciale Allerzielenherdenking op woensdag, 2 november a.s. Tijdens die herdenking willen wij alle overleden parochianen vanaf 1923 (100 jaar) met name noemen. Daarnaast noemen wij alle overleden pastoors vanaf 1370. Dat zullen bij elkaar ongeveer zo’n 2.000 namen zijn. Wij gaan deze namen noemen, wellicht uit de vergetelheid halen. Namen van gewone mensen, geliefde mensen, met unieke namen, onze voorouders, ons verleden! Al luisterend raakt men verbonden met het verleden, doet u onverwachte ontdekkingen in uw eigen geloofsgemeenschap. 

Op woensdag 2 november (Allerzielen) beginnen wij om 14.00 uur met het noemen van al deze namen (voor zover bekend). Dat gebeurt door vertegenwoordigers van BOSKOOP 800, door jongeren en ouderen, door (oud-) pastores, door leden uit onze eigen geloofsgemeenschap en anderen. 

Met intermezzo’s van zang, muziek, een gebed of gedicht. De gong zal regelmatig klinken en bloemen zullen vazen vullen. In alle rust en in een sfeer van herdenking, gebed en meditatie herinneren wij ons de namen van de overledenen tot en met 2016.  

Om 19.00 uur gaat de herdenking door met het noemen van de overledenen uit de jaren 2017 t/m 2021. Met om 19.30 uur een aansluitende viering waarin de overledenen van het lopende jaar herinnerd worden. Leden van de Allerzielenwerkgroep gaan voor in deze herdenking. De overweging wordt dit jaar uitgesproken door oud-pastor Marijke Ameling. Het koor Quo Vadis verzorgt de zang en de muziek. 

U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 14.00 uur onze Boskoopse geloofsgeschiedenis te beleven. 

Op ieder moment na 14.00 uur kunt u komen en ook weer gaan. Als alle namen genoemd zijn (rond 17.30 uur), blijft de kerk open voor meditatie en gebed. Vanaf 19.00 uur worden de namen genoemd van de overledenen uit de jaren 2017 t/m 2021.  Met om 19.30 uur de aansluitende viering. 

U wordt uitgenodigd om een bloem voor uw geliefde overledene(n) mee te nemen en tijdens de viering in een van de aanwezige vazen te plaatsen. Er is de hele middag en avond ruimte voor ontmoeting of voor een gesprek. 

Op verzoek noemen wij ook de naam van een overleden dierbare/dierbaren voorafgaand aan de avondviering van 19.30 uur. U kunt de naam/namen opgeven bij het secretariaat of tijdens de middagherdenking. Wij hopen op veel belangstelling en deelneming tijdens deze unieke herdenking! 

Werkgroep Allerzielenviering 

Sint Jan de Doper parochie