Eerste Heilige Communie 2021

Eerste Heilige Communie 2021

De Eerste Heilige Communie is een belangrijk moment in de geloofsopvoeding van kinderen.
Ondanks alles wat er speelt rondom Corona en alle maatregelen die we daarbij in acht moeten nemen, hebben wij een positieve boodschap! Wij gaan in februari weer starten met het Eerste Communie project "Blijf dit doen".
Wij gaan er een mooie, leerzame en gezellige tijd van maken waarin de kinderen mogen toegroeien naar hun eerste deelname aan de Heilige Eucharistie. De kinderen zullen hierop worden voorbereid in een aantal bijeenkomsten aan de hand van het project. Daarin leren de kinderen Jezus kennen als iemand die bij hen wil zijn. Behalve de kinderen worden ook de ouders begeleid in de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.
Zoals de Paus het zo mooi heeft gezegd: "Met elkaar de weg gaan die leidt naar het ontmoeten van Jezus en Hem in jullie harten ontvangen."
Wilt u uw kind opgeven? Dat kan tot 29 januari 2021 via uw eigen geloofsgemeenschap.

Wij kijken er weer naar uit!

Werkgroep EHC

<<== Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.