Nieuws Gouda

sint jan nieuws Gouda
( 16 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws Gouda
Aanbiddingsavond Gouda nu wekelijks te bezoeken in H.-Josephkerk

Op vrijdag 1 december was de eerste aanbiddingsavond in de H.-Josephkerk in Gouda. Deze avond werd goed bezocht.

Afgelopen vrijdag was ik voor het eerst aanwezig bij het aanbiddingsmoment bij de Heilige Josephkerk in Gouda. Het was één van de meest bezielende ervaringen die ik in lange tijd heb gehad. De sfeer was zo rustig en vredig; het was echt een moment van samenzijn met Onze Lieve Heer en andere gelovigen. De gebeden en liederen waren prachtig en inspirerend. Ik ben weer opgeladen naar huis gegaan.

Het is een zegen om te lezen dat dit samenzijn een positieve impact heeft. Vanaf nu is er zelfs wekelijks gelegenheid om aan te sluiten bij de aanbiddingsavond in Gouda, met elke eerste vrijdag van de maand aanwezigheid van een priester voor het ontvangen van de zegen met het Allerheiligste en voor wie wil gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Ben je ook nieuwsgierig naar de aanbiddingsavond, sluit gerust aan! Je bent elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur welkom in de H.-Josephkerk in Gouda.

Nieuws Gouda
Belangrijke mededeling: Aanbiddingsavond verhuist

Vanaf vrijdag 1 december verhuist de aanbiddingsavond naar de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda! Voortaan bent u hier van harte welkom om samen te komen en een bijzonder moment met Onze Lieve Heer te beleven, van 19.30 tot 21.00 uur.

In de H.-Josephkerk zal het Allerheiligste worden uitgesteld op het altaar, omringd door een bijzondere sfeer van stilte, muziek, zang en gebed. Een waardevol moment om samen de Heilige Schrift te lezen en onze relatie met de Heer te verdiepen.

Wij verwelkomen iedereen met open armen en hopen dat u zich bij ons aansluit na deze bijzondere verhuizing. Kijk voor meer informatie over de aanbidding op onderstaande pagina. Tot ziens in de Josephkerk te Gouda!

Nieuws Gouda
Jansdebat, terug van weggeweest!

Op weg naar gerechtigheid in een gepolariseerde samenleving

Op dinsdag 24 oktober om 20.00 uur vindt in de Sint Janskerk weer een Jansdebat plaats. In het Jansdebat gaan dit maal Gert Jan Segers, voormalig fractievoorzitter Christenunie en Welmoed Vlieger, filosoof, publicist en hoofd beleid van Nieuw Sociaal Contract met elkaar in debat. Gespreksleider is Pieter Verhoeve, Burgemeester van Gouda.

In het politieke debat en (sociale) media is de polarisatie en verharding duidelijk zichtbaar. Maatschappelijke complexe thema’s zoals stikstof, klimaat, migratie, armoede en wonen vragen om inhoudelijke antwoorden die de samenleving vooruit moeten helpen. Echter, de realiteit is dat de extremen in posities en demonstraties alsmede de harde toon van het politieke debat de boventoon voeren. De politiek lijkt daardoor niet in staat de noodzakelijke stappen te zetten om de crisissen te lijf te gaan. Daarnaast bemoeilijken gebrek aan visie en leiderschap het politieke debat. Door deze impasse wordt het vertrouwen in de samenleving en in de democratie aangetast.

Toch kijken wij als Nederlanders naar de politiek voor oplossingen voor verschillende maatschappelijk problemen. De kernvraag die in dit Jansdebat centraal staat is daarom:

Wat is er nodig om uit de politieke impasse te raken en tot rechtvaardige oplossingen te komen die recht doen aan de belangen die bij de diverse maatschappelijke vraagstukken op het spel staan?

Aanmeldingen via registratie@jansdebat.nl

Nieuws Gouda
60 jaar Pauluskerk en Josephkerk

Binnenkort zijn de Pauluskerk en de H.-Josephkerk in Gouda allebei 60 jaar oud. Daarom wordt er een groot oecumenisch buurtfeest georganiseerd.

‘Wij Vieren Samen Feest’ komt snel dichterbij! Als u de afgelopen weken de H.-Josephkerk heeft bezocht, heeft u de flyer met het programma al gekregen! Zo niet, houd dan de nieuwe Voorloper in de gaten want daarin is de flyer ook te vinden. Daarop staat precies wat er van 14.00 tot 17.00 uur te doen is op 30 september. Kom langs op het feest! Het is de moeite waard!

Foto bovenaan de pagina: www.kerkfotografie.nl.

Nieuws Gouda
Steunbetuiging na aardbeving in Marokko aan Marokkaanse Gemeenschap Gouda

Vanavond heeft het coördinatieteam van de H. Josephkerk in Gouda de volgende boodschap verspreid naar de Marokkaanse Gemeenschap in Gouda, namens de Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda van de parochie Sint Jan de Doper:

“Als geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda van de parochie Sint Jan de Doper leven wij mee met de slachtoffers en gewonden van de aardbeving in Marokko. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de families uit de Marokkaanse gemeenschap in Gouda die zijn getroffen door deze natuurramp of nog in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbare(n). Wij bidden voor kracht en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.”

Laten we samen bidden voor degenen die zijn getroffen en onze steun betuigen aan de Marokkaanse gemeenschap in deze uitdagende tijden.

Nieuws Gouda
Extra aandacht met fruitmandjes in Gouda

Op zondag 10 september organiseren we een bijzondere fruitmandjesactie. Een kleine gebaar naar medeparochianen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. We nodigen u uit om deel te nemen en een verschil te maken.

Wat kunt u doen?

Op zondag 10 september vragen we u om wat fruit mee te nemen naar de H.-Josephkerk. Voorafgaand aan de viering zullen we het fruit verzamelen. Na de viering worden de mandjes met fruit naar verschillende adressen binnen onze parochie gebracht. Als u wilt, kunt u het fruit ook afleveren op een adres van uw keuze.

Uw bijdrage telt!

Dit is een prachtige gelegenheid om iets speciaals te doen voor mensen binnen onze parochie die wat extra aandacht en vriendelijkheid kunnen gebruiken. Een eenvoudig gebaar kan een grote impact hebben.

Laten we samen aan onze medeparochianen laten zien dat ze geliefd en gewaardeerd worden. We hopen op een hartverwarmende respons. Bedankt voor uw medewerking!

Nieuws Gouda
Parkeren Aalberseplein in Gouda

Beste parochianen,

Kerkgangers kan het niet zijn ontgaan: het Aalberseplein wordt gerenoveerd. Gedurende die tijd – tot 1 september – is het niet goed (soms helemaal niet) mogelijk om uw auto op het plein te parkeren. Weliswaar is voor Monuta parkeerplek, maar die is regelmatig voor Monuta activiteiten nodig – ook op zondagen, zoals is gebleken. 

Daarom het dringende verzoek uw auto zolang elders te parkeren, dan wel zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Zo kan de parkeerruimte voor Monuta in gebruik blijven voor degenen die tijdens vieringen een functie vervullen, zoals de pastores – en voor Monuta zelf. En zo blijft de verhouding met Monuta ook goed.

Dank voor uw medewerking!

Het coordinatieteam

Nieuws Gouda
Gouwe Momenten in Sint-Janskerk

Ook dit jaar worden weer Gouwe Momenten gehouden op alle vrijdagen in juli (met uitzondering van 7 juli) en augustus van 12.00 – 12.30 uur in de Sint-Janskerk. Gouwe Momenten zijn korte, laagdrempelige vieringen, waarin wij even de hectiek van alledag achter ons laten en onder de leiding van een Goudse voorganger en het luisteren naar muziek ons bezinnen op wat er werkelijk toe doet. Niet om los te komen van de wereld, maar om er beter in te kunnen staan. 

Elk Gouwe Moment is anders. De voorgangers zijn een weerspiegeling van de breedte van kerkelijk Nederland. Bij het voorbereiden van de Gouwe Momenten halen zij inspiratie niet alleen in de rijke christelijke cultuur, maar ook uit andere bronnen zoals gedichten, (populaire) muziek of anderszins. 

Dit jaar is het samenbindende concept niet een thema, maar een resultaat voor de bezoekers, namelijk dat men op verhaal komt. Op verhaal komen, dat is bijtanken, dat is de accu weer opladen. Om dit resultaat te bereiken, kan je als bezoeker: 

 • een kaarsje voor jezelf of een dierbare aansteken 
 • door schitterende muziek geïnspireerd worden 
 • liederen na hartenlust meezingen 
 • genieten van de eeuwenoude Goudse Glazen 
 • verhalen, die hun kracht duizenden jaren hebben bewezen, laten landen in het verhaal van jouw eigen leven. 

Voorgangers 

 • 14 juli Bert Robben, voorganger verpleeg- en zorgcentra Gouda e.o. Zijn thema is ‘De ontdekking van de stilte’. 
 • 21 juli Rob Lijesen, pastor RK Parochie Sint Jan de Doper Zijn thema is ‘55 dagen na Pinksteren’. 
 • 28 juli Mark Janssens, geestelijk verzorger Ronssehof 
 • 4 augustus Ineke Polet, geestelijk verzorger GGZ Rivierduinen 
 • 11 augustus Wouter den Ouden, Oecumenisch Initiatief Gouda 
 • 18 augustus. Ds. Marco Batenburg, predikant Sint-Janskerk 
 • 25 augustus Ds. Kees van den Berg, predikant Pauluskerk 

Muziek

De Sint Janskerk staat borg voor de muziek. Stadsorganist Gerben Budding en andere musici verlenen hun medewerking. 

Bezoekers worden welkom geheten bij het Zuidportaal (tegenover Museum Gouda). De toegang tot de kerk is voor bezoekers van de Gouwe Momenten gratis. 

Zie voor meer info: https://www.rvkgouda.nl/gouwe-momenten-2023/

Nieuws Gouda
Herinneringen kerkactiviteiten

Op zondag 18 juni 2023 kreeg ik de Antonius speld uitgereikt, dit was mede te danken aan de inzet van vele mensen rond om mij heen. Om het vervoer te regelen heb je meerdere chauffeurs nodig die bereid zijn hun auto beschikbaar te stellen en de kerkgangers van en naar de kerk te brengen. Om enkele namen te noemen: o.a. Anny Schuurmans, Hans Groenewegen, Joop en Jos Faay, Leo Moons,Gerard Geeve enz. Op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur werden de chauffeurs gebeld en de vervoerslijst samengesteld. Ook wisten de mensen die naar de kerk vervoerd wilden worden dat  voor donderdag je op moest geven om vervoerd te worden. De behoefte van vervoer naar de kerken O.L.Hemelsvaartkerk aan de Krugerlaan en de naar de Josephkerk Aalberseplein startte na sluiting van de Sacramentskerk. In de begin periode was je voor het regelen bijna dagelijks bezig met regelen. Het instellen van de donderavond regeling was hiervoor de oplossing. Mijn dank gaat dan ook uit naar bovengenoemde chauffeurs die vele zondagen belangen loos vele kerkgangers hebben gehaald en gebracht van en naar de kerk.

In het verleden t.w. in 1999 hebben wij een grote Fancy Fair gehouden. De opbrengst was bestemd voor de gebrandschilderde ramen achter in de Josephkerk. Vele mensen hebben zich toen ingezet om dit tot stand te brengen. Toch wil ik bij deze enkele mensen noemen die helaas zijn overleden maar toch mij enorm hebben gesteund en aktie hebben gevoerd. Ik draag daarom mijn Antoniusspeld daarom op aan:  Leo Moons; Kees Luiten en Jan van Gils. Het organiseren van zo’n Fancy Fair was heerlijk om te doen.

Om een Fancy Fair te houden moet je zorgen voor spullen maar ook opslag tijdens het verzamelen daarvan. Dicky van de Berg had haar bergruimte daarvoor vrijgemaakt. De parochianen werden aangespoord om spullen die zij over hadden in te leveren bij de Josephkerk. In het voorjaar gaan de mensen veelal opruimen wij speelden hierop in en deden een beroep op onze medeparochianen om bruikbare spullen niet bij de afval te zetten maar op bepaalde tijden in te leveren bij de Josephkerk. Dit werd een groot succes. De bergruimte bij Dicky van de Berg was al snel te klein en wij kregen toen een opslagruimte aan de Bloemendaalseweg aangeboden.  De koeienstal  bij deze boerderij  was niet meer nodig en wij kregen daar een geweldige opslagplaats. Meerdere bananendozen gehaald bij de supermarkten werden gevuld met allerlei huishoudelijke zaken. En toen kwam de grote dag. Het was een zaterdag in mei dat wij de Fancy Fair zouden gaan houden.

De planning was als volgt:

 • ’s-Morgens om 7.00 uur verzamelen op de Bloemendaalseweg net na de rijkswegovergang. Er was een vrachtwagen met chauffeur van Fa. Steenkamer ter plekke aanwezig om alle spullen die wij gedurende een jaar daar in de boerderij hadden gespaard op te halen. Zeker 10 man waren toen aanwezig. Ondertussen had Dicky van de Berg gezorgd  voor zeker 15 marktkramen op te stellen op het Aalberseplein voor de kerk.
 • Rond  8.00 uur tot 10.00 uur werden deze marktkramen bevoorraad met spullen die wij zojuist hadden opgehaald. De ingang van Het Aalberseplein hadden wij met een rood lint afgezet. Een paar sterke kerels hielden aldaar iedereen tegen vooral enkele opkopers, want die wilden al snel iedereen voor zijn om te halen wat er te halen was  tegen een schappelijke prijs. De volgende kramen werden al snel bevoorraad. Lampen; meubels;potten en pannen. Kampeerspullen. Boeken, kleding. Handwerktuigen,spelletjes, puzzels enz. enz. Het was tevens een race tegen de klok om op tijd klaar te zijn voor de opening en voor de regenbuien want die kwamen er aan. Wij waren net op tijd om alle spullen onder het tentzeil van de kramen te brengen. De regen kwam even later bij bakken neer maar wij waren onder dak.
 • De verkoop startte om 10.00 uur het was een drukte van belang. Het weer klaarde op en de verkoop liep als een trein.
 • Rond 11.00 uur starten wij met een immens groot rad van avontuur. Er werden 5 ronden gespeeld hiervoor waren vele prijzen beschikbaar gesteld door vele mensen maar ook van Banken. De gelden die bij de kramen binnenkwamen werd  door Martin Laukens afgeroomd. Immers als bankman wist hij daar goed mee om te gaan. Ook penningmeester Fred de Pater had daarin een grote rol. Toos Draisma bakte poffertjes het was een en al actie. De sfeer was optimaal ondanks het frisse weer.
 • Rond 15.00 uur was de markt over. Alle kramen werden van de rest spullen die geen waarde meer hadden in een grote container opgeruimd. De wind nam toe en het dekzeil van de kramen moesten zo snel als mogelijk te worden opgerold om schade hieraan te voorkomen
 • Om 16.00 uur hadden wij een chinees etentje in de schoolkantine naast de Josephkerk. Dit was wel verdiend. Het resultaat van deze actie was boven verwachting, maar de intensieve samenwerking die dag met elkaar was om nooit te vergeten. Dit was ook samen kerk zijn. De ramen zijn er gekomen hiervan zijn wij wekelijks getuige.

Bedankt mede parochianen het was geweldig.

Groet Sipke Draisma

Sint Jan de Doper parochie