Nieuws Gouda

sint jan nieuws Gouda
( 18 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws Gouda
Processie door Goudse binnenstad: Getuigen van geloof

Op Goede Vrijdag liepen veel parochianen mee met een processie met een kruis door de Goudse binnenstad. Samen herdachten we het offer dat Jezus voor ons bracht. Zijn dood herinnert ons aan de kracht van geloof en de moed van die je soms nodig hebt te getuigen. Laat deze symbolische tocht inspireren om standvastig te blijven, onze overtuigingen te belijden en ons geloof actief te beleven.

Moge de boodschap van hoop en verlossing die dit kruis draagt, ons allen verenigen in liefde en mededogen voor onze Heer en elkaar.

Nieuws Gouda
Vastenmeditatie in Gouda (11 maart)

Op maandag 11 maart wordt in de H.-Josephkerk in Gouda om 19.30 uur door de gebedsleiders van onze parochie een gezamenlijke vastenmeditatie gehouden. Halverwege de veertigdagentijd kijken we uit naar het Licht van Pasen. De meditatie heeft als thema ‘Bij God is geen duisternis’.

Nieuws Gouda
Aanbiddingsavond Gouda nu wekelijks te bezoeken in H.-Josephkerk

Op vrijdag 1 december was de eerste aanbiddingsavond in de H.-Josephkerk in Gouda. Deze avond werd goed bezocht.

Afgelopen vrijdag was ik voor het eerst aanwezig bij het aanbiddingsmoment bij de Heilige Josephkerk in Gouda. Het was één van de meest bezielende ervaringen die ik in lange tijd heb gehad. De sfeer was zo rustig en vredig; het was echt een moment van samenzijn met Onze Lieve Heer en andere gelovigen. De gebeden en liederen waren prachtig en inspirerend. Ik ben weer opgeladen naar huis gegaan.

Het is een zegen om te lezen dat dit samenzijn een positieve impact heeft. Vanaf nu is er zelfs wekelijks gelegenheid om aan te sluiten bij de aanbiddingsavond in Gouda, met elke eerste vrijdag van de maand aanwezigheid van een priester voor het ontvangen van de zegen met het Allerheiligste en voor wie wil gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Ben je ook nieuwsgierig naar de aanbiddingsavond, sluit gerust aan! Je bent elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur welkom in de H.-Josephkerk in Gouda.

Nieuws Gouda
Belangrijke mededeling: Aanbiddingsavond verhuist

Vanaf vrijdag 1 december verhuist de aanbiddingsavond naar de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda! Voortaan bent u hier van harte welkom om samen te komen en een bijzonder moment met Onze Lieve Heer te beleven, van 19.30 tot 21.00 uur.

In de H.-Josephkerk zal het Allerheiligste worden uitgesteld op het altaar, omringd door een bijzondere sfeer van stilte, muziek, zang en gebed. Een waardevol moment om samen de Heilige Schrift te lezen en onze relatie met de Heer te verdiepen.

Wij verwelkomen iedereen met open armen en hopen dat u zich bij ons aansluit na deze bijzondere verhuizing. Kijk voor meer informatie over de aanbidding op onderstaande pagina. Tot ziens in de Josephkerk te Gouda!

Nieuws Gouda
Jansdebat, terug van weggeweest!

Op weg naar gerechtigheid in een gepolariseerde samenleving

Op dinsdag 24 oktober om 20.00 uur vindt in de Sint Janskerk weer een Jansdebat plaats. In het Jansdebat gaan dit maal Gert Jan Segers, voormalig fractievoorzitter Christenunie en Welmoed Vlieger, filosoof, publicist en hoofd beleid van Nieuw Sociaal Contract met elkaar in debat. Gespreksleider is Pieter Verhoeve, Burgemeester van Gouda.

In het politieke debat en (sociale) media is de polarisatie en verharding duidelijk zichtbaar. Maatschappelijke complexe thema’s zoals stikstof, klimaat, migratie, armoede en wonen vragen om inhoudelijke antwoorden die de samenleving vooruit moeten helpen. Echter, de realiteit is dat de extremen in posities en demonstraties alsmede de harde toon van het politieke debat de boventoon voeren. De politiek lijkt daardoor niet in staat de noodzakelijke stappen te zetten om de crisissen te lijf te gaan. Daarnaast bemoeilijken gebrek aan visie en leiderschap het politieke debat. Door deze impasse wordt het vertrouwen in de samenleving en in de democratie aangetast.

Toch kijken wij als Nederlanders naar de politiek voor oplossingen voor verschillende maatschappelijk problemen. De kernvraag die in dit Jansdebat centraal staat is daarom:

Wat is er nodig om uit de politieke impasse te raken en tot rechtvaardige oplossingen te komen die recht doen aan de belangen die bij de diverse maatschappelijke vraagstukken op het spel staan?

Aanmeldingen via registratie@jansdebat.nl

Nieuws Gouda
60 jaar Pauluskerk en Josephkerk

Binnenkort zijn de Pauluskerk en de H.-Josephkerk in Gouda allebei 60 jaar oud. Daarom wordt er een groot oecumenisch buurtfeest georganiseerd.

‘Wij Vieren Samen Feest’ komt snel dichterbij! Als u de afgelopen weken de H.-Josephkerk heeft bezocht, heeft u de flyer met het programma al gekregen! Zo niet, houd dan de nieuwe Voorloper in de gaten want daarin is de flyer ook te vinden. Daarop staat precies wat er van 14.00 tot 17.00 uur te doen is op 30 september. Kom langs op het feest! Het is de moeite waard!

Foto bovenaan de pagina: www.kerkfotografie.nl.

Nieuws Gouda
Steunbetuiging na aardbeving in Marokko aan Marokkaanse Gemeenschap Gouda

Vanavond heeft het coördinatieteam van de H. Josephkerk in Gouda de volgende boodschap verspreid naar de Marokkaanse Gemeenschap in Gouda, namens de Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda van de parochie Sint Jan de Doper:

“Als geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda van de parochie Sint Jan de Doper leven wij mee met de slachtoffers en gewonden van de aardbeving in Marokko. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de families uit de Marokkaanse gemeenschap in Gouda die zijn getroffen door deze natuurramp of nog in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbare(n). Wij bidden voor kracht en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.”

Laten we samen bidden voor degenen die zijn getroffen en onze steun betuigen aan de Marokkaanse gemeenschap in deze uitdagende tijden.

Nieuws Gouda
Extra aandacht met fruitmandjes in Gouda

Op zondag 10 september organiseren we een bijzondere fruitmandjesactie. Een kleine gebaar naar medeparochianen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. We nodigen u uit om deel te nemen en een verschil te maken.

Wat kunt u doen?

Op zondag 10 september vragen we u om wat fruit mee te nemen naar de H.-Josephkerk. Voorafgaand aan de viering zullen we het fruit verzamelen. Na de viering worden de mandjes met fruit naar verschillende adressen binnen onze parochie gebracht. Als u wilt, kunt u het fruit ook afleveren op een adres van uw keuze.

Uw bijdrage telt!

Dit is een prachtige gelegenheid om iets speciaals te doen voor mensen binnen onze parochie die wat extra aandacht en vriendelijkheid kunnen gebruiken. Een eenvoudig gebaar kan een grote impact hebben.

Laten we samen aan onze medeparochianen laten zien dat ze geliefd en gewaardeerd worden. We hopen op een hartverwarmende respons. Bedankt voor uw medewerking!

Nieuws Gouda
Parkeren Aalberseplein in Gouda

Beste parochianen,

Kerkgangers kan het niet zijn ontgaan: het Aalberseplein wordt gerenoveerd. Gedurende die tijd – tot 1 september – is het niet goed (soms helemaal niet) mogelijk om uw auto op het plein te parkeren. Weliswaar is voor Monuta parkeerplek, maar die is regelmatig voor Monuta activiteiten nodig – ook op zondagen, zoals is gebleken. 

Daarom het dringende verzoek uw auto zolang elders te parkeren, dan wel zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Zo kan de parkeerruimte voor Monuta in gebruik blijven voor degenen die tijdens vieringen een functie vervullen, zoals de pastores – en voor Monuta zelf. En zo blijft de verhouding met Monuta ook goed.

Dank voor uw medewerking!

Het coordinatieteam

Sint Jan de Doper parochie