Nieuws Gouda

sint jan nieuws Gouda
( 5 ) nieuws item(s) gevonden
Nieuws Gouda
Kruis van de voormalige Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk

Op zondag 27 november heeft het kruis dat aan de buitenmuur van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk heeft gehangen nu een definitieve plek gekregen aan de buitenmuur van de pastorie.

Het kruis is officieel onthuld met prachtige led verlichtingen. Het kruis zal de Liturgische kleuren van het kerkelijk jaar krijgen. De kleur is nu paars. Pastor Lijesen heeft de onthulling met mooie woorden begeleid. Hierna was er een prachtige Eucharistieviering met pater Hoogland, pastor Lijesen en Diaken Schuurmans. De muzikale begeleiding tijdens deze viering werd verzorgd door een gelegenheidskoor wat bestond uit meerdere koren. Er werden meerdere adventsliederen gezongen. Het koor zong onder leiding van dirigente Henriette van Dijk en organist Ad Verhoef; beide begeleidden tot 2 jaar geleden het voormalige Gouda Oost Koor. Het was een zeer geslaagde dag.

Het nieuwe kerkelijk jaar is goed begonnen, nu op naar het licht van Kerstmis.

Nieuws Gouda
Speciale bijeenkomst en viering (27-11)

Op zondag 27 november a.s. om 10.00 uur is er een speciale bijeenkomst met koffie en koek voor de oud-kerkgangers uit de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in de Antoniuszaal. Ook andere parochianen zijn natuurlijk hartelijk welkom. Tijdens deze bijeenkomst zal o.m. het kruis dat aan de buitenkant van de OLVH kerk bevestigd was, voor het eerst verlicht worden op de buitenmuur van de H. Joseph kerk. Er komen diverse belichtingen naar gelang de periode van het kerkelijk jaar. Het kruis is recent door enkele parochianen geschilderd en wordt op de muur aan de Thorbeckelaan bevestigd.

Het kruis van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk geeft voor parochianen van beide kerken weer licht.

Pastor Rob Lijesen begeleidt de parochianen naar de nieuwe plaats van het kruis en gaat hierna samen met Pater Hoogland voor in de Eucharistieviering van 11.00 uur.

Voor de viering van 11.00 uur is het plan om een koor te vormen van parochianen die eerder hebben gezongen in het vroegere Gouda Oost Koor en het Antoniuskoor. Ook andere mensen die mee willen zingen zijn hartelijk welkom. Het accent zal liggen op Adventsliederen. Dit omdat het de eerste zondag van de Advent is. De vroegere dirigente van het Gouda Oost Koor Henriette van Dijk zal dirigeren en de vroegere organist Ad Verhoef zal orgel spelen. Er zal voor deze viering in de H Joseph kerk twee keer worden gerepeteerd. Maandagmiddag 14 en 21 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur (pauze met koffie/thee halverwege) vinden de repetities plaats. U bent van harte welkom om mee te komen zingen. Als u meezingt wilt u zich dan voor 11 november aanmelden via e-mail of telefoon bij Piet Rijk (e-mail: pietrijk@hetnet.nl of 06 22041246). Dit i.v.m. het maken van de nodige copies voor de koorpartituur.

Wij zien u graag op zondag 27 november in de H Joseph kerk.

Pastor Rob Lijesen, Wilma van Erdewijk en Piet Rijk       

Nieuws Gouda
Onthulling kruis OLVH

Op 27 november is de onthulling van het kruis dat bij de OLVH aan de buiten muur heeft gehangen.

De achtergrond is elkaar ontmoeten en verbinden met de parochianen van beide kerken. Het OLVH kruis dat voor de toekomst bij de H. Joseph kerk weer licht geeft. De onthulling gebeurt voor de viering van 11.00 uur.

De onthulling van het kruis gebeurt door Pastor Rob Lijesen en in de Eucharistie viering gaan Pater Hoogland en Pastor Lijesen samen voor. Parochianen die bij de onthulling aanwezig willen zijn worden rond 10.00 uur verwacht. De koffie staat dan klaar.

Voor deze bijzondere viering hebben we een gelegenheids koor geformeerd. Deze zondag is de eerste zondag van de Advent en het begin van een nieuw kerkelijk jaar.

Het kruis is eerder door parochianen geschilderd en aan de muur bevestigd met verlichting .

Wij zien u graag op 27 november in de H. Joseph kerk.

Pastor Lijesen, Piet Rijk en Wilma van Erdewijk

Nieuws Gouda
Sociaal tuinieren wat is dat?

Stichting Present gaat op 1 oktober ‘Sociaal Tuinieren’: een project waarbij 5 tuinen van bewoners die dit zelf niet kunnen, op een onderhoudsarme manier vergroend worden. Dat levert meer groen op en minder tegels.

We kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken!

De projectdag vindt plaats op zaterdag 1 oktober van 9.00-16 uur in de wijk Gouda Korte Akkeren.

Een gezamenlijke lunch maakt onderdeel uit van het programma.

Wilt u op 1 oktober helpen om deze dag tot een succes te maken, meld u dan aan via:

Info@presentgouda.nl of bel 06 – 44 25 65 10

Nieuws Gouda
Update O.L.V.-Hemelvaartkerk

Gouda, februari 2022

Beste parochiaan,

Op 31 januari 2021 sloot de bisschop met een mooie viering de O.L.V.-Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan 110. Kort daarna heeft het Antoniuscollege de kerk tijdelijk in gebruik genomen. Het bestuur van de parochie is daarna door diverse partijen benaderd over het gebruik/overname van het gebouw. Ook bij de gemeente hebben sommigen zich gemeld.

We willen u graag de vorderingen sedertdien melden. Op 15 juli 2021 zijn vanuit de parochie vijftien partijen benaderd om een voorstel voor overname van het gebouw te doen. Na half september heeft de werkgroep van onze parochie de zes ontvangen reacties bekeken en zijn we in gesprek gegaan met de geselecteerde geïnteresseerden. Eind januari heeft de werkgroep vastgesteld dat het voorstel van Pancras Vastgoed, een bekende Goudse ondernemer, het beste aansluit bij onze wensen (zowel type gebruik als ontwerp en prijs). Deze week heeft ook het bisdom ons voorstel om een volgende stap te zetten, goedgekeurd.

Pancras denkt dat het pand prima geschikt is voor een kleinschalige geclusterde woonvorm. We streven naar woningen gericht op senioren en/of starters . Zo “..kunnen mensen in hun eigen wijk en binnen hun sociale netwerk blijven wonen.”.

Natuurlijk kan er nog van alles veranderen, volgen er o.a. bijeenkomsten met de buurt en zullen de vereiste vergunningen moeten worden verleend. Dit vervolg zal best nog de nodige tijd vergen maar gezamenlijk zijn we blij dat op deze wijze het gebouw een nieuwe bestemming te kunnen geven.

De sluiting was een onvermijdelijke stap maar gelukkig hebben velen hun weg naar de
H.-Josephkerk en de vieringen op het kerkhof gevonden. Zodra dit mogelijk is willen we die trouwe bezoekers van de O.L.V.-Hemelvaartkerk nog een keer extra verwelkomen. U bent in de afgelopen maanden via De Voorloper en parochienieuws al geïnformeerd over de wijze waarop het locatiebestuur de H.-Josephkerk wil herinrichten. Daarbij richten we ons op de geweldige mogelijkheden om een warme uitnodigende Kerk te vormen met zijn allen.

Wij houden u op de hoogte zodra er weer nieuws is. Pancras Vastgoed wil graag samen met de gemeente en de buurt dit initiatief tot bloei brengen.

Namens het parochiebestuur,
Peter Pennekamp

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u hier terecht.

Sint Jan de Doper parochie