Pastoor Bakker viert 40-jarig priesterjubileum


Pastoor Bakker viert 40-jarig priesterjubileum

Op zondag 12 november werd het veertigjarig priesterjubileum van Pastoor Bakker gevierd in de H.-Bonifatiuskerk te Rijswijk. Tot acht jaar geleden was hij een gewaardeerd lid van ons eigen pastoraal team, momenteel is hij de bezielende kracht achter de R.-K. Federatie Vlietstreek, die bestaat uit de parochies te Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Den Haag. Een mooi moment om onze dankbaarheid uit te spreken voor de vele zegeningen die hij binnen deze parochies heeft gebracht en nog steeds mag brengen. We wensen hem Gods genade, wijsheid, en liefde toe in de komende jaren van het priesterschap, dat hij mag blijven dienen met dezelfde toewijding en passie, waarmee hij al zo lang Gods woord verspreidt.

Feliciteer pastoor Bakker!

Wilt u pastoor Bakker ook persoonlijk feliciteren? Stuur gerust een kaartje! U kunt uw felicitaties sturen naar:

  • Heilige Bonifatiusparochie
    t.a.v. felicitatie pastoor Bakker
    Van Vredenburchweg 67
    2282 SE Rijswijk

Pastoor Bakker wenst geen cadeaus maar roept op tot donaties voor de Voedselbank en steun voor Vronesteyn, waar hij 20 jaar als staflid werkzaam was.

Overzicht van kerken

Alle parochieswaar pastoor Bakker heeft gestaan hebben een bescheiden bijdrage geleverd aan een cadeau: een overzicht van de kerken waar hij als toegewijd priester heeft gediend (zie onderstaande foto).

Foto bovenaan deze pagina: Keimpe Dijkstra 📸Sint Jan de Doper parochie