Aanvullende coronamaatregelen


Aanvullende coronamaatregelen

Naar aanleiding van de lockdown die per 19 december 2021 is ingegaan, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen afgekondigd. Dit teneinde verspreiding van COVID-19 verder te beperken.

De volgende restricties gelden in aanvulling op de eerder in december 2021 aangekondigde beperkingen:

= Geen fysieke vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn;  

= Bij de publieke vieringen voor 17.00 uur mogen slechts vijftig aanwezigen zijn (exclusief bedienaren);

= Herinvoering van een reserverings-/registratiesysteem;

= De corona communieschermen moeten weer worden geïnstalleerd dan wel gebruik van gezichtsbeschermingsmiddelen;

= Geen koren, maar terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers; volkszang blijft toegestaan;         

–          Bij uitvaarten maximaal honderd personen;

–          Alle andere kerkelijke bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal;

–          Geen openluchtvieringen, herderstochten e.d.;

–          Bij openstelling van kerken voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerk vanwege persoonlijke devotie, gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid. D.w.z. de anderhalve-meter-regel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Incasseringsvermogen. De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in de Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.Sint Jan de Doper parochie