Actie kerkbalans 2022


Actie kerkbalans 2022

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Dit is het thema voor kerkbalans 2022. In al onze kerken voeren vele vrijwilligers actie om uw bijdrage te mogen ontvangen. Ter illustratie hieronder de tekst uit onze gemeenschap in Moordrecht. Ook op uw locatie zijn het afgelopen jaar veel kosten gemaakt en bruist men van de plannen. Moge dit voorbeeld een oproep zijn aan u om aan uw lokale kerk een bijdrage te leveren.

Beste heer, mevrouw,

Hartelijk dank dat u uw kerk steunt met een financiële bijdrage. Mede hierdoor blijft het mogelijk dat ons kerkgebouw een plek van betekenis is en kan blijven in ons dorp. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich welkom en thuis mogen voelen.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Dat is dit jaar het motto waarmee wij de Actie Kerkbalans bij u onder de aandacht willen brengen.
Graag willen wij de kerk behouden en ‘doorgeven’ aan de volgende generatie.
Als kerk zijn wij van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien wij naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Juist in deze tijd!

Onze geloofsgemeenschap in stand houden kost veel geld.
Ons kerkgebouw vraagt het noodzakelijke onderhoud. Afgelopen jaar is het buitenschilderwerk deels gedaan. Ook zijn er kosten gemaakt om de vieringen via de livestream thuis te kunnen volgen.
Voor dit jaar staan het buitenschilderwerk en de verwarming op de agenda.

Vieringen in onze kerk in Moordrecht met de bijbehorende voorbereidingen, verzorging en materialen (denk aan de missaaltjes en de Voorloper) zijn ook een vaste kostenpost.
Er is nog veel meer op te sommen. Naast het vele werk dat dit met zich meebrengt, is dit alles ook een enorme financiële uitdaging.
Om onze geloofsgemeenschap financieel gezond te houden hebben wij uw hulp hard nodig.
Hulp in de vorm van uw bijdrage via collectes of periodieke giften.
Ook als u zelf iets voor onze geloofsgemeenschap zou willen betekenen, door onze huidige groep vrijwilligers te komen versterken bent u natuurlijk van harte welkom.
Hierdoor kunnen wij de kosten laag houden.

PS. Mag ik u wijzen op de mogelijkheid van periodiek schenken. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris. De belasting betaalt dan mee aan uw bijdrage terwijl het u niets extra kost! Zie hiervoor www.schenkservice.nl of informeer bij uw lokale penningmeester. Wij zijn graag bereid u te helpen indien u van deze dienst gebruik wilt maken.

Het bestuur van St Jan de Doper.Sint Jan de Doper parochie