Actie Kerkbalans en lockdown


Actie Kerkbalans en lockdown

De lockdown belemmert ons in het met elkaar vieren van ons geloof. We hebben dat meegemaakt in het voorjaar van 2020, toen er door de lockdown op een aantal zondagen geen vieringen waren en we ook niet de communie konden ontvangen. Ook vorige maand, in de kerstnacht van 2020, verhinderde de lockdown dat we naar de kerk konden gaan. En er was nog veel meer niet mogelijk.

In psalm 147 lezen we: Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk Hem onze lof te brengen (Psalm 147.1). Dat samen zingen was en is nog steeds niet toegestaan. Ook het samen elkaar ontmoeten bij de koffie na de viering kan vaak niet plaatsvinden. Gespreksgroepen en bijbelgroepen kunnen niet doorgaan. Als een groot gemis werd gevoeld dat we wekenlang niet op een waardige wijze met woorden van troost en gebed afscheid konden nemen van wie ons lief waren.

Zie hoe goed het is om als broeders en zusters samen te komen In het huis van de Heer (Psalm 133). We willen graag samenkomen in het huis van de Heer om samen te bidden en om in psalmen en liederen woorden van troost te horen. We willen ook samen kunnen luisteren naar verhalen uit het Evangelie, zoals bijvoorbeeld over de barmhartige Samaritaan. In dit verhaal en ook in vele andere evangeliegedeelten worden we opgeroepen om zorg te geven aan je naasten, aan armen en vreemdelingen. Dat samen luisteren in de kerk was en is maar beperkt mogelijk.

Als we nu kijken naar wat we door de lockdown en door de maatregelen van het coronavirus hebben moeten missen, en nu nog steeds, dan is meteen duidelijk wat voor ons van grote waarde is. Ieder van ons kan ook zelf verder wel invullen wat je mist.
Juist door wat we missen, beseffen we ook ineens hoe belangrijk onze bijdrage aan de Actie Kerkbalans is. We willen immers niet kwijt wat van waarde is, vandaag niet, morgen niet en ook niet in de toekomst.
Omdat ook de collecteopbrengst vanwege de lockdown veel minder is dan gewoon, is een extra bijdrage aan de Actie Kerkbalans extra hard nodig. Laten we er dan ook met onze bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor zorgen dat er ook voor de volgende generatie een plek is om samen te komen, om je geloof te beleven en te vieren en elkaar te ontmoeten.


diaken Paul SchuurmansSint Jan de Doper parochie