Advent een tijd van bezinning


Advent een tijd van bezinning

Advent

Advent, Jezus Gods Zoon zal komen. Een goede tijd van bezinning en inkeer.

Vol verwachting uitzien naar de Heer, die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent, licht in de duisternis, de blijde komst van de Heiland.

Redder van de wereld, Gods afgezant, Advent, toeleven naar Kerstmis.

Advent, tijd van geloven en hopen, Gods beloften zullen worden vervuld

aan een wereld verloren in schuld. De hemelpoort gaat wijd open.

Advent, wachten op het grote wonder, dat straks op deze aarde gebeuren zal.

Tot heil en vree, voor het grote heelal. Oh Vredevorst, dank voor dit wonder.

Zondag  27 november

1e zondag van de Advent

We lezen Matteüs  24;37-44

Gebed bij het aansteken van de eerste kaars.

Eerste kaars, kleine vlam van hoop in het donker van de tijd,

licht ons bij, dat wij waakzaam blijven en bereid

om – net als Maria – lichtdragers te zijn.

Licht, raak ons aan, wees licht in ons.

Maandag  28 november

Vertrouwen

Om er zo probleemloos, even kinderlijk als volwassen

op te vertrouwen dat alles ooit z’n glorieuze bestemming bereikt.

Ieder mens, ieder dier, iedere boom, heel de schepping.

Dat niet het kwade maar het goede, niet de dood, maar het leven,

dat niet de duisternis maar het licht tenslotte overwint,

daar moet je wel een engel voor zijn.

of ook een gewoon mens.

Dinsdag 29 november

Vluchtelingenstromen:

mensen op zoek naar een thuis, verlangend naar vrede.

Op hun tocht onderhevig aan honger en dorst uitbuiting en miskenning.

Wie wijst hun de weg?

Wie vertelt hun het goede nieuws?

Goede God , spoor ons aan om te doen als Jezus.

En schenk onvermoeibare kracht aan mensen, die dolend zoeken naar een thuis..

Woensdag 30 november

Nabij

Zwijg ik, hoort Hij, de Eeuwige niets van mij?

Jij engel mij zo genegen, jij engel mij zo nabij, bid dan voor mij.

Bid dan om licht, licht dat mij ontraadselt, het licht van den beginne.

Bid dan om vrede, een andere geest, een hand op mijn hoofd.

O bid dan om een mens op mijn weg, een mens vol licht.

Donderdag 1 december

In mijn twijfel te geloven in de weg die ik mag  gaan.

Niet om langer neergebogen maar om vrijuit recht te staan.

Wat geslagen is komt boven, wie veracht was staat vooraan alle dagen van mijn leven.

In de eenzaamheid te weten dat er een is mij nabij als de stem van mijn geweten roept mij levend, roept mij vrij.

Die mij nimmer zal vergeten maar het wagen wil met mij alle dagen van mijn leven..

Vrijdag 2 december

Gabriël

Jij die mij groet zoals niemand mij groet.

Jij, die mij zielsdiep ontroert.

Jij engel, vertel mij – die zon die in mij opgaat, Zoon van de Allerhoogste.

Hoe dan, zie toch, vrouw, alleen maar vrouw.

Heilige Geest, een God die haar minzaam overstelpt.

Taal die alles zegt, alles zwijgt.

Maria weet genoeg.

God, hier ben ik.

Zaterdag 3 december

Standvastig

Standvastig is staan op vaste grond, is bouwen op een stevig fundament,

is vasthouden aan je principes, maar is ook loslaten, is je hart openen

om iets nieuws te laten ontstaan.Sint Jan de Doper parochie