Adventsactie 2023: Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo


Adventsactie 2023: Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

Op zondag 3 december begint de adventstijd. Tijdens deze periode vragen we als parochie aandacht voor de Adventsactie in de Democratische Republiek (DR) Congo.

Wat is er aan de hand?

Zuid-Kivu is de mijnbouwprovincie in de DR Congo. In het gebied zijn al twintig jaar gewapende conflicten, waardoor de bevolking in grote armoede leeft en ondervoed is. Om het gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste kinderen niet naar school, maar werken in de mijnen. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden, waardoor zij vaak ziek zijn.

Wat willen we bereiken?

Voor dit project willen we samen met partner Olame de kinderen en jonge meisjes beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. We willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levens-onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we door ouders te helpen bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de land-bouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers.Sint Jan de Doper parochie