Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa


Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa

Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een project in Congo waar Chemin Neuf goed en liefdevol werk doet. Het project waar we ons mee verbinden gaat over de opvang van 300 zwaar verwaarloosde zwerfkinderen.

Chemin Neuf vangt deze kinderen op, biedt hen onderdak en vooral een veilige en rustige omgeving. Met veel geduld en liefde wordt gewerkt aan eigenwaarde, zelfvertrouwen.

Zo wordt de weg bereid om hun trauma’s te verwerken in een speciale vijfdaagse in een traumakamp. Maar er is gelukkig ook ruimte voor de maandelijkse uitstapjes, het zijn kinderen!

Het project onderneemt ook pogingen om de kinderen weer in de familiekring opgenomen te krijgen, dat kan lukken met veel geduld, begeleiding en gebed.

Een bijzonder project! Zullen we met elkaar ons hart, onze handen vouwen en onze (elektronische) portemonnee openen om de kinderen van Chemin Neuf helpen om een doorstart mogelijk te maken.

U heeft ruime keuze naar welke bankrekening u het kunt overmaken:

NL28 RABO 0157 5731 41   t.n.v. RK Parochie Sint Jan de Doper

NL71 RABO 0361 4102 04 t.n.v. R.K.. kerk h. Barnabas                                                                    

NL10 INGB 0000 1138 15  R.K. Kerkbestuur h. Bartholomeus Schoonhoven

of surf naar https://www.vastenactie.nl/projecten/opvang-en-hereniging-van-straatkinderen-in-dr-congo

De MOV van de parochies: Sint. Barnabas, H. Bartholomeus en Sint Jan de Doper.Sint Jan de Doper parochie