Adventskalender 2022


Adventskalender 2022

Dit is de laatste kalender van de oecumenische werkgroep Gouda West. Wij waren 25 jaar geleden opgericht om mensen te helpen naar Kerstmis en Pasen toe te leven en tevens daarbij bij te dragen aan de lokale oecumene. Begin dit jaar hielden wij een enquête naar de waardering van onze kalenders en vespers bij de deelnemende gemeenten, parochies en kerken. Uit de enquête bleek dat de kalenders en vespers de respondenten redelijk goed hielpen om naar Kerstmis en Pasen toe te leven, maar niet zoveel aan de lokale oecumene bijdroegen. Omdat er ruim aanbod van kalenders en vespers voor zowel Advent als de 40-dagentijd is, zijn onze kalenders en vespers dus niet zo nodig.

Toen de werkgroep zo’n 25 jaar geleden begon, zag alles er anders uit. Voor de meeste leden van de aangesloten kerken waren Kerst en Pasen dagen die je vierde op de dag zelf, zonder je in de voorgaande periode daar naartoe te hebben geleefd. Er was nauwelijks aanbod van kalenders voor Advent of de 40-dagentijd. Vespers werden hooguit in de Stille Week gehouden. Oecumene was een strijdpunt. Onze doelstellingen beantwoordden daarom aan een behoefte. Na 25 jaar is het tijd om te stoppen. Maar zomaar stoppen voelt niet goed. Wij hebben daarom gekozen een laatste vesper te houden en nog één keer een adventskalender uit te brengen. In deze kalender kijken wij terug naar het ontstaan van de werkgroep. En kijken wij vooruit door alternatieven voor de kalender en de vespers te bespreken. De afsluitende vesper wordt gehouden in de Westerkerk op vrijdagavond 9 december om half acht. Om acht uur volgt een informele ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje in de zaal achter de kerk. U bent van harte welkom.Sint Jan de Doper parochie