Adventsvespers 2023


Adventsvespers 2023

Onder het motto “Wegbereider van een nieuwe tijd” nodigen de Protestantse wijkgemeente ’t Spectrum, de Remonstrantse Gemeente, en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor iedereen uit voor drie bijzondere momenten van bezinning en gebed tijdens de adventstijd.

Dit jaar staat de persoon van Johannes de Doper centraal als wegbereider van Degene die komt, de Messias. De vespers vinden plaats op 3, 10, en 17 december in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59, met aanvang om 17.00 uur.

Thema’s van de adventsvespers

Kom samen met ons stilstaan bij de verwachtingen van Johannes de Doper en zijn ontmoeting met Jezus, het Lam van God. De thema’s van de drie vespers zullen zijn:

  • Eerste advent: We ontmoeten Johannes in zijn idee van die nieuwe tijd en wie en hoe de Messias zal zijn.
  • Tweede advent: We zien hoe Johannes in Jezus zijn meerdere ontmoet en hem identificeert als het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.
  • Derde advent: We zijn bij Johannes in de gevangenis wanneer de twijfel toeslaat, wanneer dat lang beloofde Koninkrijk, die nieuwe tijd nog steeds uitblijft. ‘Bent u het, of hebben we (toch) een ander te verwachten?’

Muzikale ondersteuning en medewerking is er van een voor deze gelegenheid samengestelde zanggroep. Lezingen worden verzorgd door lectoren uit onze kerken.

We hopen u te verwelkomen bij deze inspirerende adventvespers!Sint Jan de Doper parochie