Aswoensdag 2024


Aswoensdag 2024

Binnenkort begint de vastentijd weer. Een kostbare periode om ons te bezinnen op ons leven, én ons opnieuw te richten op de Heer. “Een tijd van meer toeleggen op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin we zijn herboren” noemt een prefatie van de vasten het.  

We beginnen deze periode altijd met Aswoensdag, een geboden vasten- en onthoudingsdag. We ontvangen in de vieringen het askruisje. Daar bieden we je graag alle gelegenheid voor. Er zal in bijna alle gemeenschappen een viering zijn. Houdt het vieringenrooster in de gaten, daar staan altijd de actuele, laatst bijgewerkte vieringen.

Rooster Aswoensdag 14 februari 2024

 • 9.00 uur in de H.-Willibrorduskerk te Bodegraven,
  gebedsviering met als voorganger pastor Kuipers.
 • 9.00 uur in de St.-Barnabaskerk te Haastrecht, eucharistieviering met als voorganger pater Hoogland.
 • 9.00 uur in de H.-Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk, eucharistieviering met als voorganger pastor Van Klaveren.
 • 11.00 uur in de H.-Josephkerk te Gouda,
  eucharistieviering met als voorganger pater Hoogland.
 • 16.00 uur in de H.-Josephkerk te Gouda,
  viering met kinderen/gezinnen met als voorgangers pastoor Van Klaveren en pastor Kuipers.
 • 19.00 uur in de St.-Victorkerk te Waddinxveen,
  eucharistieviering met als voorganger pastor Kuipers. 
 • 19.00 uur in de H.-Joannes de Doperkerk te Boskoop, eucharistieviering met als voorganger pastoor Van Klaveren 
 • 19.00 uur in de H.-Bartolomeuskerk te Schoonhoven, eucharistieviering met als voorganger pater Hoogland.


Sint Jan de Doper parochie