Benoeming vertrouwenspersonen


Benoeming vertrouwenspersonen

De laatste jaren komen er met enige regelmaat zaken in de media waarbij personen beschadigd zijn in een conflict met organisaties en instanties. De Katholieke Kerk is – helaas – een bekend voorbeeld, maar ook diverse sportkoepels, de mediawereld en
de politiek zijn in dit kader de afgelopen periode in het nieuws geweest. Een vaak gehoorde reactie van slachtoffers is dat zij graag in contact waren gekomen met een onafhankelijk persoon waar zij hun verhaal kwijt hadden gekund, om van daaruit
tot een oplossing te komen. Als reactie hierop is er de laatste tijd bij veel organisaties aandacht voor het invullen van de rol van een ‘vertrouwenspersoon’ binnen de organisatie.

Ook het parochiebestuur heeft gemeend om invulling te geven aan deze maatschappelijke ontwikkeling. We zijn op zoek gegaan naar een tweetal personen binnen de parochies die bereid zouden zijn om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen. Deze personen zijn gevonden en inmiddels met toestemming van het bisdom benoemd. Hun namen zijn Christa Abels en Ad Faaij.

Als hierboven al kort beschreven is een vertrouwenspersoon behulpzaam in het oplossen van situaties waarin betrokken personen er zelf niet meer uitkomen. Dat kunnen bijvoorbeeld conflictsituaties zijn, of situaties van (machts)misbruik in welke vorm dan ook. Een vertrouwenspersoon hoort aan, en denkt mee over de mogelijke vervolgstappen. Een vertrouwenspersoon bemiddelt niet en zoals de naam al zegt: het besprokene blijft strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon rapporteert alleen anoniem aan het parochiebestuur, en doet aan het bestuur aanbevelingen ter preventie van ongewenste situaties.

De vertrouwenspersonen zijn aangesteld voor alle betrokkenen bij de parochie, dus naast werknemers en vrijwilligers ook alle parochianen. U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via de e-mail: vertrouwenspersoon@sintjandd.nl.

Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog nadere informatie willen hebben, horen wij dat uiteraard graag.

Namens het Parochiebestuur,
Jos DorresteijnSint Jan de Doper parochie