Bidden met psalmen


Bidden met psalmen

Op verzoek van enkele parochianen brengen wij dit graag onder uw aandacht.

Genoemd gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? 

In alle dingen God liefhebben en dienen De podcastserie Bidden met Psalmen helpt je om de rijke gebedsteksten van de Psalmen diep door te laten dringen in je hart. Het gebedstraject telt 21 afleveringen van ongeveer 10 minuten.Sint Jan de Doper parochie