Bijeenkomst voor Vrede in Sint-Janskerk, Gouda (12 oktober)


Bijeenkomst voor Vrede in Sint-Janskerk, Gouda (12 oktober)

Velen maken zich zorgen over de vreselijke gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden. Verschillende organisaties zoals de Raad van Kerken Gouda, Stichting 21 Maart Gouda en mensen van allerlei overtuigingen en gezindtes, willen daarom komende donderdagavond samenkomen.

Samenkomen in een bijeenkomst voor een moment van overpeinzing, hoop en gebed voor vrede, maar ook om elkaar te ontmoeten in een Goudse dialoog gericht op vrede. Een samenzijn ook als symbolische steunbetuiging aan allen die lijden onder de wreedheid van het oorlogsgeweld dat nu is opgelaaid. Hiermee willen ze vanuit veelkleurig Gouda (en omgeving) een nadrukkelijk geluid van vrede laten horen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 oktober in de Sint-Janskerk en begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur.

U moet zich van te voren online aanmelden als bezoeker via deze link: https://voorvrede.goudabijeenkomsten.nl/

Graag zien wij u vanavong. U bent van harte welkom!

Het is niet toegestaan tijdens de bijeenkomst geluid- of beeldopnames te maken.

https://www.gouda.nl/actueel/gouwenaars-organiseren-bijeenkomst-voor-vrede/Sint Jan de Doper parochie