bisschop vraagt om gezamenlijk gebed


bisschop vraagt om gezamenlijk gebed

Zomermaanden betekenen niet dat we de realiteit waarin wij leven onderbreken. Bovendien hebben christenen de uitdaging ontvangen om iedere dag ruimte te maken voor gebed.

In de huidige tijd hebben we te maken met meerdere problemen en moeilijkheden die confronterend zijn en die mensen diep raken, zowel in de samenleving als in de Kerk. (1) Momenteel heel bijzonder de oorlog en strijd in de Oekraïne en in andere delen van de wereld en de vele vluchtelingen, wereldwijd meer dan ooit. (2) Veel mensen hebben te lijden onder armoede -vaak al vanaf hun jonge jaren- met alle belemmeringen in levenskansen en ontplooiingsmogelijkheden van dien. (3) De eerbied voor het leven staat regelmatig onder druk, daar waar zorg voor zieken en ouderen en respect voor het ongeboren leven te kort schieten. (4) De zorg voor en het behoud van het milieu vragen nieuwe stappen qua levensstijl en omgang met de natuur.

Deze problemen en moeilijkheden van vluchtelingen en oorlog, van ernstige armoede, van gebrek aan eerbied voor het leven en de zorgen vanwege het milieu zijn veelomvattend en menselijke verantwoordelijkheid kan niet worden afgewend of alleen bij bepaalde groepen neergelegd. Het getuigt van gemeenschapszin en solidariteit in de samenleving en in de Kerk wanneer we deze moeilijkheden en problemen benaderen in gedeelde zorg en dat zij in ons gebed een plaats hebben. Het is daarom dat ik parochianen en parochies in het bisdom Rotterdam extra wil uitnodigen om in gezamenlijkheid te bidden voor de verschillende  noden, juist in deze zomermaanden.

Ik wil vragen om een of meer van de onderstaande  intenties de komende tijd mee te nemen in het bidden thuis.

-Bidden wij om vrede op plaatsen waar nu oorlog heerst en strijd. Om veiligheid en gastvrijheid voor mensen die op de vlucht zijn, dichtbij en ver weg. Om menswaardige hulp en aandacht. Laat ons bidden;

-Bidden wij voor mensen die in armoede leven, voor kinderen die in armoede opgroeien. Om menswaardige voorzieningen die kansen bieden en mogelijkheden tot ontplooiing. Laat ons bidden;

-Bidden wij om waarden en normen die het leven van kwetsbare mensen bescherming bieden in het prille begin en in dagen van ziekte, eenzaamheid en ouderdom. Laat ons bidden;

-Bidden wij om een zorgvuldige omgang met de rijkdommen van de aarde. Om sterkte voor boeren die te maken hebben met grote veranderingen in de landbouw, voor bedrijven die nieuwe wegen zoeken ter wille van het milieu. Om vruchtbare samenwerking tussen overheid en burgers in alle domeinen van de samenleving. Laat ons bidden.

+ J. van den Hende

Bisschop van RotterdamSint Jan de Doper parochie