Bloemetje van de maand


Bloemetje van de maand

Vanaf de maand september zijn we met een nieuw initiatief van gestart. Op de eerste zondag van de maand staat er een boeketje bloemen op het altaar welke na afloop van de viering gebracht wordt bij iemand die op dat moment een steuntje in de rug kan
gebruiken.

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Omdat op het secretariaat niet altijd bekend is wie daarvoor in
aanmerking zou kunnen komen vragen wij u om door te geven als er iemand in uw omgeving ziek
is, in een moeilijke periode verkeerd, een opkikker nodig heeft om weer verder te kunnen of iets
zeer bijzonders te vieren heeft.

Op het secretariaat hebben we veel contacten maar soms is er iets gebeurd waar we niet vanaf
wisten en wat achteraf een kaartje, bloemetje, bezoekje of blijk van medeleven had verdiend.
Uw melding is dus welkom: 0182-392310 of reeuwijk@sintjandd.nl
Alvast dank, Nel, Jolanda en LenySint Jan de Doper parochie