Boekenmarkt Sint Victorkerk


Boekenmarkt Sint Victorkerk

•       Boekenmarkt Sint Victorkerk (boeken, speelgoed, cd’s, dvd’s en legpuzzels)
•       Zuidkade 176 te Waddinxveen
•       Zaterdag 8 oktober 2022
•       Van 9:30 uur tot 15:00 uur
•       Pinbetaling mogelijk
•       Facebook    VAC-Victorkerk
•       Website www.vac-victorkerk.nl

Voor de Sint Victorkerk te Waddinxveen, organiseert de Victor Activiteiten Commissie jaarlijks enkele boekenmarkten en een Kerstmarkt.
Ook worden er Klaverjasavonden gehouden en zijn er Bridgedagen. Het geld wat wij ophalen met onze evenementen, komt altijd ten goede aan de kerk.

Nu wil het geval dat wij onze boekenmarkt van dit najaar verplaatst hebben van 1 oktober 2022 naar 8 oktober 2022. Dit in verband met de priesterwijding van onze voormalige dorpsgenoot, dhr. Ad van Luijn, op zaterdag 1 oktober 2022.

Daar dit bij ons nog niet bekend werd ten tijde van aanleveren van kopij voor De Voorloper, staat er bij het katern van Waddinxveen – VAC nog de oude datum van 1 oktober 2022 in vermeld.Sint Jan de Doper parochie