Verzoek: invullen meedenkformulier


Verzoek: invullen meedenkformulier

Geachte parochiaan van onze geloofsgemeenschap,

Wij vragen even je aandacht. Wil je met ons meedenken over de komende zeven jaar: denkt u mee in het belang van uw geloofsgemeenschap? Wat wordt er van de kerk verwacht, wat verwacht u van de kerk bij bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden? Hoe kunnen we ons gebouw, dat al breed wordt gebruikt, nog meer benutten?

Ga er even voor zitten of praat er over met anderen, vul het in, dit mag ook via de mail. Alle meningen en suggesties zijn voor ons waardevol.

Inleveren kan bij het secretariaat of in de speciale “ Meedenk”brievenbus bij de ingang of stuur je antwoorden naar ons op via boskoop@sintjandd.nl.

Meedenken kan via het onderstaande formulier.Sint Jan de Doper parochie