Christus Koning


Christus Koning

21 november, feest van Christus Koning, wat vieren we eigenlijk?

De benaming van Christus Koning verwijst naar een van de drie functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet.

Het feest  is in 1925 ingesteld door Paus Pius XI, 1600 jaar na het, op het Concilie van toen,  formuleren van de Geloofsbelijdenis van Nicea.  Met deze geloofsbelijdenis werden daarvan afwijkende geloofsopvattingen afgewezen.

In 1925 werd met het feest van Christus Koningschap tot weerstand opgeroepen tegen het  atheisme.  Het  feest vieren we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar .In de liturgie van deze dag klinken uit het  Johannes evangelie Jezus woorden tegen  Pontius Pilatus: U zegt dat ik koning ben, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen( Johannes 18.37). Het feest viert Christus als koning in dienstbaarheid.

In het lied Zingt God de almachtige Koning ter ere zingen we dan ook:
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren (GVL 562)Sint Jan de Doper parochie