Dankwoord jubileumviering


Dankwoord jubileumviering

“Het kost niets en is veel waard. Het maakt de ontvanger rijker zonder dat het de gever armer maakt….. Het kan niet worden gekocht of afgebedeld, geleend of gestolen omdat het alleen waarde heeft wanneer het geschonken wordt. Wat is het? EEN WOORD VAN DANK.

Daarom een woord van dank voor alle mensen die mijn jubileumviering hebben bijgewoond in Bodegraven op 24 oktober of mij op een ander moment gefeliciteerd hebben. En voor de mensen die alles georganiseerd hebben of iets deden in de viering, zoals mijn oudste neef Wilbert van der Hammen, die trompet speelde. Daardoor werd het een zeer feestelijke viering om God op de eerste plaats te danken. Het was voor mij een zeer bemoedigende start voor de komende 10 jaar, op weg naar mijn 50-jarig jubileum, dat ik ook in deze parochie hoop te kunnen vieren.

En een woord van dank aan de velen die een gift hebben gedaan voor de priesteropleiding van John Paul op de Filippijnen. De inzameling heeft bijna € 3000 opgebracht. Ze waren daar zo blij met de toezegging dat John Paul mijn jubileum gevierd heeft met alle misdienaars die ik er begin 2020 zelf ontmoet heb.  Zie de foto van hem met de taart.

Op de andere foto sta ik met mijn huishoudelijke hulp Retno Samsawitri die bij de lunch met genodigden onder pianobegeleiding van Tiny Backee het lied zong How great Thou art.

Allen die een gift hebben gedaan voor de priesteropleiding en nog niet het boek ‘40 Jaar in dienst van God en de mensen’ hebben ontvangen kunnen een exemplaar afhalen bij het secretariaat in Bodegraven of in Gouda. Het boek is ook te koop voor € 7,50. Opbrengst ook weer voor het goede doel.

Parochievicaris W. KuipersSint Jan de Doper parochie