De Goede Week


De Goede Week

Alles wat over ons geschreven is.

We mogen weer de meest indringende week vieren die onze kerk kent, de Goede Week. Een week waarin we de kern van geloof vieren: Christus’ verrijzenis. We vallen met zo’n grote gebeurtenis niet met de deur in huis. We worden stapje bij beetje geholpen er naar toe te leven.

Palmzondag is al een briljante opmaat. Na de feestelijke intocht van de Heer volgt het lijdensverhaal. Het is op deze dag zoals een lied het bezingt: 

​Alles wat over ons geschreven is

Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen

​Alle geboden worden thans voldragen

​Alle beproeving van de wildernis

Palmzondag kent een cliffhanger. We eindigen met de kruisdood van de Heer. Hoe dat verder afloopt, wordt ons nog niet verteld. 

Om de heilige Drie Dagen, het Triduüm, goed te kunnen vieren, komen we maandagavond in de Goede Week bij elkaar voor een Avond van Barmhartigheid. We vieren Gods barmhartigheid, liefde en vergiffenis. Die hebben we nodig! Anders verrijst de Heer wel, maar blijven wij teneer. Elders leest u hier meer over…..

En dan de heilige Drie Dagen. 

In de avond van Witte Donderdag komen we bij elkaar. De Heer schenkt ons op de vooravond van zijn lijden de Eucharistie en het priesterschap. Weergaloos zijn deze geschenken. Zoals het brood gebroken wordt, zo wordt de Heer gebroken. Maar zoals Hij in dit brood bij ons is -dit is Mijn Lichaam- zo zal Hij altijd bij ons blijven.

​Jezus, de haard van uw aanwezigheid

​zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

​Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

​Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Dan gaat de Heer zijn kruisweg. We verzamelen ons op het uur van Zijn dood en staan stil bij Zijn gang. En in de avond komen we weer bij elkaar om het kruis van Zijn lijden te vereren.

​Dit is uw opgang naar Jeruzalem

​waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

​vrede aan allen die uw naam verhogen:

​heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Maar God de Vader laat de Zoon niet in de dood. De dood was al in ons leven. God’s antwoord is van een andere wereld dan onze aardse: Hij schenkt leven over de grenzen van deze wereld heen. Zaterdagavond komen we weer bij elkaar en in de wake wordt het duister van de dood verdreven. God schenkt ons leven! Het zat al in ons lied verborgen:

​Gods schepping die voor ons gesloten bleef

​ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

​die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

​Koning der Joden die de dood verdreef.

De zelfgave van de Heer is er omwille van ons: om ons weer bij God te brengen en de hemel voor ons te openen. De verrijzenis van de Heer is er omwille van ons én van Hem. De Vader laat Hem niet in de dood en die belofte zal ons ook gelden…..

pastoor van KlaverenSint Jan de Doper parochie