De Goudse Passion 2024


De Goudse Passion 2024

In de aanloop naar Pasen nodigen wij u uit om deel te nemen aan een unieke ervaring: de Goudse Passion. Op Goede Vrijdag, 29 maart, gaan wij samen met Jezus op weg naar zijn verrijzenis, door lijden en sterven heen, op weg naar nieuw leven.

De verhalen van Jezus’ lijden en dood zijn vaak moeilijk uit te leggen. Daarom bent u welkom aan te sluiten bij deze bijzondere processie door de Goudse binnenstad. Tijdens de processie zullen we op diverse plekken in de stad stilstaan bij de verschillende staties, die verwijzen naar de verschillende momenten of gebeurtenissen tijdens de kruisweg van Jezus. Zo kunnen we de betekenis van het lijden van Jezus overdenken en ervaren.

Loop je mee?

De processie begint om 18.00 uur achter de Waag in Gouda. Van daaruit zullen we gezamenlijk de kruisweg lopen, waarbij we rond 19.30 uur arriveren bij de H.-Josephkerk. Het is mogelijk om aansluitend deel te nemen aan de kruisverering, zoals we die in de Rooms-Katholieke Kerk op Goede Vrijdag ‘s avond gewend zijn. Je bent van harte welkom om bij ons aan te sluiten en deze betekenisvolle reis te ervaren.

Na Jezus’ dood vieren we zijn verrijzenis

Op Eerste Paasdag, 31 maart, vindt om 11.00 uur een eucharistieviering plaats in de H.-Josephkerk, waarin we Jezus’ verrijzenis vieren. Tijdens deze feestelijke hoogmis is er speciaal aandacht voor kinderen, met onder andere een kinder- en tienerpreek, crèche voor de allerkleinsten, en muzikale ondersteuning door de band Lux. Na afloop is er gelegenheid om elkaar een ‘Zalig Pasen’ te wensen onder het genot van koffie, thee, limonade en lekkernijen.

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen bij de vieringen tijdens de Goede week. Kijk voor een overzicht van alle andere vieringen in onze parochie op www.sintjandd.nl/vieringen.Sint Jan de Doper parochie