Extra collecte: slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië


Extra collecte: slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Er zijn situaties waarbij de bisschoppen de gelovigen oproepen om ruimhartig te geven bij noodsituaties, zoals natuurrampen. Als dat zo is houden we automatisch een extra collecte nadat er ook gebeden is! 

Rampen komen onverwacht, extra collectes ook. Nu is het zover…

Afgelopen weekend werden in alle kerken van onze parochie al extra collectes gehouden. Maar ook nu kunt u uw bijdrage nog doneren. De opbrengst gaat naar de bisschoppelijke Vastenactie, en wordt gebruikt voor directe hulp aan mensen die zijn getroffen door de ramp en voor de projecten in de regio.

Sluit u zich ook aan bij deze extra collecte?

Ga voor meer informatie of online donatie naar www.vastenactie.nl.Sint Jan de Doper parochie