Vrijdag 29 maart geen aanbidding in Gouda i.v.m. Goede Vrijdag


Vrijdag 29 maart geen aanbidding in Gouda i.v.m. Goede Vrijdag

In verband met Goede Vrijdag zal er aankomende vrijdagavond geen aanbidding zijn in Gouda. Tijdens Goede Vrijdag is het tabernakel, de plek waar de geconsacreerde hosties worden bewaard, leeg. Dit symboliseert de afwezigheid van Jezus’ tegenwoordigheid in het tabernakel, terwijl we zijn lijden en dood gedenken. Het lege tabernakel herinnert ons aan het moment waarop Jezus zijn leven gaf op het kruis. Tijdens zijn afwezigheid in de kerk, mogen we nadenken en ons hart openen voor de grootsheid van zijn offer.

Wel kun je vrijdag in onze parochie ’s middags aansluiten bij één van de vele kruiswegen of ’s avonds bij de kruisverering:

Kruisweg:

  • 15.00 uur: in alle kerken is de kruisweg.
  • 18.00 uur: kruisweg door de binnenstad van Gouda. We verzamelen achter de Waag. Vandaar beginnen om 18.00 uur met het lopen van de kruisweg. Rond 19.30 uur zal de processie met het kruis eindigen bij de H.-Josephkerk en uitmonden in de gebruikelijke kruisverering.

Kruisverering:

  • Gouda: 19.30 uur in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2.
  • Boskoop: 19.30 uur in de H.-Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50.
  • Schoonhoven: 19.30 uur in de H.-Bartholomeuskerk, Haven 84.

Op vrijdagavond 5 april ben je tussen 19.30 en 21.00 uur weer welkom voor de aanbiddingsavond in de H.-Josephkerk te Gouda.Sint Jan de Doper parochie