Geestelijke communie


Geestelijke communie

We zijn bijna allemaal een hele periode ver- stoken van de H. Communie. Terwijl de kerk ons juist aanmoedigt en leert de Communie toch minstens met Pasen te ontvangen, is dat uitgerekend in deze periode niet mogelijk. Moeten we van Jezus afgesneden blijven?

De Heer laat geen weg onbewandeld om onze harten te bereiken. Als we de Communie niet fysiek kunnen ontvangen, gaat Hij een andere weg: de geestelijke. Als je werkelijk intens ver- langt naar de H. Communie en de Heer werkelijk in je leven wil laten, je door Hem wil laten voe- den en laten opbouwen tot een lidmaat van Zijn Lichaam, de kerk, ontvang je de genade van de Eucharistie net zozeer.

Om dat verlangen op te wekken, hebben we de afgelopen periode op de momenten dat er ge- woonlijk een viering in de kerk zou zijn geweest, Uitstelling en Aanbidding gehad. Het is een heel oude gewoonte in onze Kerk om bij het heilig Brood te verwijlen. Even zitten aan de voeten van de Heer die in deze Communie schuilt. Even tijd met elkaar. Om de gewone dingen van alle dag te delen. Om onze dankbaarheid bij Hem neer te leggen. Om onze grote zorgen aan Hem toe te vertrouwen. Tijd die we gewoonlijk mis- schien niet zo gauw nemen, maar die we nu ei- genlijk best wel hebben!

Die Aanbidding raad ik u aan. Het kan je bele- ven van de Eucharistie en je band met de Heer enorm verdiepen. En dat wens ik iedereen toe! Aanbidding: een weg die misschien wel een beet- je bij ons gaat blijven horen.

Om u op weg te helpen verscheen bij de live- streamvieringen een gebed bij de geestelijke Communie:
Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sa- crament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvan- gen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.Sint Jan de Doper parochie