De Goede Week vieren met kinderen


De Goede Week vieren met kinderen

In de Goede Week gaan wij samen met Jezus op weg naar de opstanding, door lijden en sterven heen, op weg naar nieuw leven… Omdat de verhalen van Jezus’ lijden en dood voor volwassenen vaak moeilijk uit te leggen zijn aan kinderen, hebben we in onderstaand overzicht enkele vieringen geselecteerd, waar ook speciaal aandacht is voor kinderen. Natuurlijk zijn jullie als gezin ook gewoon welkom om aan te sluiten bij alle andere vieringen binnen onze parochie. Wij willen je samen met jouw kinderen uitnodigen om deze bijzondere dagen samen met ons te vieren!

Om alvast te helpen bij één van de door kinderen meest gestelde vragen in deze week:

Waarom heet het dan de Goede Week?
Omdat het leven sterker is dan alle dood, dat laat Jezus ons zien.

Viering van Barmhartigheid

Op maandag 25 maart (H.-Josephkerk, Gouda) en dinsdag 26 maart (H.-Bartholomeuskerk, Schoonhoven) is er om 19.30 uur een viering van barmhartigheid. Na een gebedsviering met daarin een gewetensonderzoek, is er uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Ook is er gelegenheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. De viering wordt afgesloten met de zegen met het Allerheiligste. Het is een zeer bijzondere avond om mee te maken, ook kinderen zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Goede Vrijdag (29 april)

Kruisweg in Boskoop
Om 15.00 uur kun je in de H.- Joannes de Doperkerk te Boskoop samen met het gezin, de opa´s en oma´s en alle andere parochianen de weg volgen die Jezus ging op Goede Vrijdag. Het is geen gemakkelijke weg die Jezus moest gaan. Toch proberen we met Hem mee te lopen. Met begrijpelijke (bijbel)teksten en liederen, met kaarsen en gebeden gaan we op weg, langs de afbeeldingen van deze Kruisweg van Jezus, de weg van pijn en lijden naar Pasen. Want uiteindelijk komt het allemaal wel goed bij God. Kinderen die het leuk vinden om een gebedje voor te lezen in de viering kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: 0172-212309.

We vragen iedereen om (een) bloem(en) mee te brengen om bij het kruis neer te leggen, als teken van liefde, respect en mededogen.

De Goudse Passion 2024
Dit jaar zal er op Goede Vrijdag een kruisweg door Gouda worden gelopen, onze eigen kleine Passion. Tijdens de processie zullen we op verschillende plekken in de stad stilstaan bij de verschillende staties. We eindigen met het kruis bij de H.-Josephkerk, waar we aansluiten bij de kruisverering, zoals we die op Goede Vrijdag ’s avonds gewend zijn. We verzamelen achter de Waag. Vandaar beginnen we om 18.00 uur met het lopen van de kruisweg. Rond 19.30 uur komen we met het kruis aan bij de H.-Josephkerk. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Kinderkruisweg in Reeuwijk
Om 15.00 uur wordt in de H.H.-Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp een kruisweg gehouden m.m.v. kinderkoor CantaRellen, speciaal voor (jonge) gezinnen. Natuurlijk is iedereen welkom om hierbij aan te sluiten. Het is mooi als je een enkele (onverpakte) bloem meeneemt.

Stille Zaterdag (30 maart)

Paaswake in Reeuwijk
Om 19.00 uur wordt in de H.H.-Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp een Paaswake gehouden m.m.v. kinderkoor Cantarellen. Iedereen is welkom om aan te sluiten, en gezien de tijd is deze viering ook bijzonder toegankelijk is voor gezinnen. Voor de hernieuwing van de doopbelofte kun je jouw eigen doopkaars meenemen.

Eerste Paasdag (31 maart)

Ankerpasen in Gouda
Op Eerste Paasdag is er om 11.00 uur een eucharistieviering in de H.-Josephkerk in Gouda, waarin we samen Jezus’ verrijzenis vieren. Er is tijdens deze feestelijke hoogmis bijzonder aandacht voor kinderen. Zo is er een kinder- en tienerpreek, crèche voor de allerkleinsten, en zal de band (aangevuld met enkele zangers vanuit onze parochie) de viering muzikaal ondersteunen. Na afloop is er nog tijd om elkaar een ‘Zalig Pasen’ te wensen in de Antoniuszaal onder het genot van koffie, thee, limonade en wat lekkers. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!Sint Jan de Doper parochie