De Goede Week vieren met kinderen


De Goede Week vieren met kinderen

In de Goede Week gaan wij samen met Jezus op weg naar de opstanding, door lijden en sterven heen, op weg naar nieuw leven… Omdat de verhalen van Jezus’ lijden en dood voor volwassenen vaak moeilijk uit te leggen zijn aan kinderen, hebben we in onderstaand overzicht enkele vieringen geselecteerd, waar ook speciaal aandacht is voor kinderen. Wij willen u samen met uw kinderen uitnodigen om deze bijzondere dagen samen met ons te vieren!

Om alvast te helpen bij één van de door kinderen meest gestelde vragen in deze week:

Waarom heet het dan de Goede Week?
Omdat het leven sterker is dan alle dood, dat laat Jezus ons zien.

Maandag 3 april:

Om 19.30 uur is er in de H.-Josephkerk te Gouda een viering van barmhartigheid. Na een gebedsviering met daarin een gewetensonderzoek en gezamenlijk boetemoment, is er uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Ook is er gelegenheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. De viering wordt afgesloten met de zegen met het Allerheiligste.

Dinsdag 4 april:

Om 19.30 uur is er in de H.-Bartholomeuskerk te Schoonhoven een viering van barmhartigheid. Na een gebedsviering met daarin een gewetensonderzoek en gezamenlijk boetemoment, is er uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Ook is er gelegenheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. De viering wordt afgesloten met de zegen met het Allerheiligste.

Goede Vrijdag 7 april

Kruisweg in Bodegraven
Om 15.00 uur kun je in de H.-Willibrorduskerk te Bodegraven de kruiswegviering bijwonen. De viering is geschikt voor jong en oud! De kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie zijn uitgenodigd om mee te lopen langs de kruiswegstaties. Aan het eind van de viering is er gelegenheid om een bloemenhulde te brengen bij het kruis.

Kruisweg in Boskoop
Om 15.00 uur kun je in de H.- Joannes de Doperkerk te Boskoop samen met alle kinderen, vaders, moeders, opa´s en oma´s de weg volgen die Jezus op Goede Vrijdag ging. Het is geen gemakkelijke weg die Jezus moest gaan. Toch proberen we met Hem mee te lopen.
Met begrijpelijke (bijbel)teksten en liedjes, met kaarsjes en gebedjes gaan we op weg, langs de afbeeldingen van deze Kruisweg van Jezus, de weg van pijn en lijden naar Pasen. Want uiteindelijk komt het allemaal wel goed bij God. We vragen iedereen om (een) bloem(en) mee te brengen om bij het kruis neer te leggen, als teken van liefde, respect en mededogen. Kinderen die het leuk vinden om een gebedje voor te lezen in de viering kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: 0172-212309.

Kinderkruisweg in Reeuwijk
Om 15.00 uur wordt in de H.H.-Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp een kinderkruisweg gehouden m.m.v. kinderkoor CantaRellen. De kinderen lopen langs de staties in de kerk; er is afwisseling van verhalen, gesprekken, gezangen en gebeden.

Kruisweg in Waddinxveen
Om 15.00 uur kun je in de St.-Victorkerk te Waddinxveen de kruiswegviering bijwonen. Kinderen kunnen in processie meelopen langs de staties in de kerk.

Stille Zaterdag 8 april

Paasviering in Boskoop
Om 19.00 wordt in de H.- Joannes de Doperkerk te Boskoop een paasviering gehouden, die gezien de tijd ook bijzonder toegankelijk is voor kinderen (en ouderen). Het thema van deze viering is: De steen weggerold. Geen moeilijke teksten, maar een tekenfilm over het lijden, sterven en de verrijzenis van onze Heer. Na afloop is er chocolademelk, koffie, thee en wat lekkers erbij.

(Wij vragen u om een mooie kaars mee te nemen naar de viering. De kinderen mogen tijdens de viering al deze kaarsen verzamelen. Het weekend daarop bieden we die kaarsen aan onze Oekraïense mensen in Boskoop aan. Zij vieren dan immers hun (orthodoxe) Pasen. Met die kaarsen kunnen we onze verbondenheid met hen tonen en laten zien dat we ook in hun leven wat licht willen brengen.)

Paaswake voor gezinnen in Gouda
Om 20.30 uur wordt in de H.-Josephkerk Gouda een paaswake gehouden met als voorganger pastoor Van der Helm. Gezinnen zijn hier van harte uitgenodigd.

Festival of lessons and Carols in Reeuwijk
Om 20.30 uur wordt in de H.H.-Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp het Festival of lessons and Carols georganiseerd. Tijdens deze ‘Reis naar Pasen’ beginnen we in het donker en reizen door de Goede Week op weg naar Pasen. Om 21.30 wordt het licht vanuit Gouda gebracht.

Zondag 9 april, eerste paasdag

Pasen in Waddinxveen, tevens Spiegelzondag
Om 11.00 uur wordt in de St.-Victorkerk Pasen gevierd. Tijdens deze eucharistieviering is er een uitgebreide kinderwoorddienst.

Pasen in Bodegraven
Om 11.00 uur vieren we in de H.-Willibrorduskerk te Bodegraven Pasen. Diaken Schuurmans zal ons voorgaan in een woord- en communieviering. Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst, daar ontvangen de kinderen de nieuwe kinderpaaskaars, welke de avond ervoor in de paaswake is gezegend. U bent van harte welkom.Sint Jan de Doper parochie