Heidag 11 september: De parochie op doortocht naar een nieuw beleidsplan


Heidag 11 september: De parochie op doortocht naar een nieuw beleidsplan

Heidag 11 september: De parochie op doortocht

naar een nieuw beleidsplan 2022 – 2026

In 2021 loopt ons huidige vierjarige beleidsplan af. Inmiddels werken we volop aan een nieuw plan. Op een heidag op 11 september zetten we daarin een belangrijke stap.

Het vierjarig beleidsplan zet de koers van de parochie uit voor de komende jaren. Het plan is als een kompas. Het geeft de hoofdrichting aan van de stappen die we met elkaar gaan zetten: pastoraal team, parochiebestuur, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

Bij een beleidsplan denk je misschien eerst aan een dik pak papier. Mooie volzinnen, heel veel tekst. Taaie kost meestal. Maar…een goed beleidsplan is niet alleen maar papier. Is dat vooral niet zelfs. Een goed beleidsplan is vooral het resultaat van een gezamenlijk proces: van met elkaar denken en discussiëren over welke stappen we nu als parochie de komende jaren moeten en kunnen zetten. Wat is onze opdracht de komende jaren? Wat zijn onze mogelijkheden? En hoe komen we dan van A naar B?

Op zaterdag 11 september zetten we in dat proces een belangrijke stap. Met het team, het bestuur en een groep vrijwilligers buigen we ons een hele dag over die vragen. Heel toepasselijk houden we die heidag in de ‘Doortocht’ in Bodegraven. Als parochie zijn we immers permanent op doortocht. Op doortocht naar een nieuwe toekomst voor onze gemeenschap, passend bij de opgaven en mogelijkheden van deze tijd.

Op 11 september zetten we een belangrijke stap. In de weken daarna zullen we u informeren over het resultaat daarvan in de vorm van ons nieuwe plan.Sint Jan de Doper parochie