Heilig Hart van Jezus 24 juni


Heilig Hart van Jezus 24 juni

Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren is het Hoogfeest H.Hart van Jezus. Dit zullen we vieren met een parochiebrede Eucharistieviering om 19.30 uur in de Josephkerk Gouda.

De devotie tot het H.Hart vormt een grote historische uiting van de godsvrucht van de Kerk voor Jezus Christus, haar bruidegom en Heer. Zij vraagt een fundamentele houding die bestaat uit bekering en herstel, liefde en dankbaarheid, apostolische inzet en toewijding tegenover Christus en zij heilswerk.

24 juni is ook het Hoogfeest van de H.Johannes de Doper. Dit zullen wij vieren met een Sint Jan de Doperdag op zondag 26 juni om 11.00 uur in Boskoop.Sint Jan de Doper parochie