Hemelvaartsdag 13 mei 2021


Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Al heeft Hij ons verlaten ,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen.

Als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Te veel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

( Gezangen voor Liturgie 403)Sint Jan de Doper parochie