Mededelingen zondag 3 december 2023


Mededelingen zondag 3 december 2023

Dit weekend gaan vanuit deze liturgie onze gedachten en gebeden uit naar twee medeparochianen Als teken van medeleven brengen wij een bloemetje naar Jan van Diemen en Ingrid van der Meer.

Bisschoppelijke Adventsactie – Met de start van de advent, start ook de adventsactie. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor kinderen die in Congo in de mijnen werken. Vele kinderen worden ingezet en doen gevaarlijk en ongezond werk. Met uw bijdrage aan de Adventsactie geven we hun een opleiding om een betere toekomst op te bouwen.  Dat kan ook door vóór 1 januari uw oude mobieltje in te leveren bij de ingang van de kerk. De grondstoffen worden hergebruikt en de opbrengst daarvan komt ten goede aan ons project. De deurcollecte hiervoor is in het weekend van 9-10 december.

Adventsboekje –  Er is weer een adventsboekje beschikbaar met voor elke dag een bezinningstekst om u voor te bereiden op Kerstmis. Na de viering kunt u dat meenemen.

Toegangskaarten Kerstviering – Voor de vieringen op kerstavond zullen we weer toegangskaarten uitgeven. Deze zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 9 december bij het uitgaan van de viering. Of u kunt de kaarten kopen bij het secretariaat, op maandag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. De kosten bedragen € 1,00. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de zusters van Naastenliefde uit Rotterdam!

Na de viering van 3 december bent u van harte uitgenodigd voor ‘n kopje koffie  in de Doortocht.

Tot zover de mededelingen.

.

.Sint Jan de Doper parochie