Mededelingen Zondag 4 juni


Mededelingen Zondag 4 juni

Zondag 4 juni zullen we bidden voor mevrouw Doortje Peek – van Kuik die vorige week zondag is overleden. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

In het weekend  van 3 en 4 juni gaan vanuit de liturgie onze gedachten en gebeden uit naar medeparochianen. Als teken van medeleven brengen wij een bloemetje naar Gerry Postma aan de Lindehof, Thijs en Ferda Stolwijk aan de Zuidzijde en Jan en Anneke van Veldhuizen aan de Zuidzijde.

Parochiefeest – Sint Jan de Doperdag in Boskoop – Op 25 juni vieren we niet alleen de Sint Jan de Doperdag, maar ook ons 12,5-jarig jubileum als parochie. We komen samen met jong en oud van alle geloofsgemeenschappen en genieten van een inspirerende catechese, een feestelijke eucharistieviering en gezellige activiteiten om elkaar te ontmoeten. Ook het kruis van de Wereldjongerendagen zal op deze dag in onze parochie verblijven. Noteer 25 juni in uw agenda. Samen maken we er een mooi parochiefeest van!

H. Vormsel – Voor kinderen die volgend jaar naar groep 8 gaan, start na de zomervakantie de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel. Op dinsdag 27 juni is er een informatieavond in Gouda over het vormseltraject. Ouders kunnen kun kinderen aanmelden via de site van parochie Sint Jan de Doper.

Deurcollecte lokale PCI – Bij de uitgangen is er een deurcollecte voor de lokale PCI. Van harte aanbevolen.

Tot zover de mededelingen.

.

.Sint Jan de Doper parochie