Leerhuis 20 april


Leerhuis 20 april

Woensdag 20 april 2.00-21.30 uur
A.P. van Neslaan 50 Boskoop

Op deze avond komt Pastor Marlène Falke vertellen over het levensverhaal en de spiritualiteit van pater karmeliet Titus Brandsma.

U komt toch ook ! Opgeven is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld: leerhuis@sintjandd.nl

N.B.: De Leerhuis-bustour die voor 3 mei was georganiseerd gaat niet door wegens onvoldoende aanmeldingen.Sint Jan de Doper parochie