7 juni: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus


7 juni: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

Op de derde vrijdag na Pinksteren vieren we het ‘Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus’. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart en omhoog geheven aan het kruis, is een bron van leven en liefde geworden, opdat alle volken daaruit kunnen putten.

Het ‘Hart van Christus’ is Christus, het vlees geworden en verlossend Woord, met oneindige goddelijk-menselijke liefde in de Geest en met heel zijn wezen gericht op de Vader en op de mensen, zijn broeders en zusters. 

(Directorium over volksvroomheid en liturgie, 166)

De viering van het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus in onze parochie

U bent op vrijdag 7 juni van harte welkom om dit hoogfeest in onze parochiekerk mee te vieren. In de H.-Josephkerk (Aalberseplein 2 te Gouda) wordt om 19.30 uur een eucharistieviering gehouden. De wekelijkse aanbidding zal op 7 juni om die reden komen te vervallen.Sint Jan de Doper parochie